Öster

Kommunfullmäktigeledamöter i Göteborg från Öster

 

Ledamöter  
 

Ju mer arbetslösheten öka och skolresultaten
sjunker, desto mer behövs visionen om ett bättre
Göteborg för alla - i skolan, på jobben, i vården
och i ditt eget liv. Och dit når vi med invisteringar
i skolan fler jobb och stärkt välfärd. Det är viktigare
än fortsatta skattesänkningar.

anneli.hulthen@stadshuset.goteborg.se

 

1. Öka den upplevda vardagstryggheten för
Göteborgarna
2. Förbättra förutsättningarna för ungdomarnas
skolgång
3. Minska och utjämna samhällsklyftorna


0725 71 38 22
ali63.moeeni@gmail.com
Twitter: @moeeni_ali

 

 

 • Mindre klasser, tidigt stöd till elever som
behöver och satsning på läraryrket

• Fler jobb med investeringar i forskning,
klimatomställning och grön teknik

• Slut på vinstjakten i välfärden


0706 55 48 59
www.dalmaneek.blogspot.se
cecilia@dalmaneek.se
Twitter: @dalmaneek


 mats.karlsson@kommunfullmaktige.goteborg.se
 
 anna.hedman@vgregion.se
 

Jag brinner för ett jämlikt, inkluderat och hållbart
samhälle där alla ska ha möjlighet till utbildning,
arbete och bostad.

Därför vill jag:
• Att elever i Göteborg ska få stöd i skolan
utifrån sitt behov, inte plånbok
• Att fler unga ska få jobb
• Att det ska byggs fler och bättre bostäder
i Göteborg och flest i förorten

0736 83 12 57
reger_doski@hotmail.com

 

Jag brinner för ett hållbart och jämställt samhälle
där miljön och människan är i fokus. Vi unga är
framtiden och vi ska kunna känna hopp och
framtidstro. Alla, oavsett bakgrund, ska ha lika
bra chans att kunna uppnå
sina drömmar.

För mig är det viktigt att vi:
• Rustar upp förorten
• Satsar mer på ungt företagande,
speciellt i förorterna
• Bygger bort segregationen

0737 83 21 84
almaaa_h@hotmail.com
Twitter: @AlmaHandzar

 Ersättare  
 

Göteborg är en gemenskapens stad. En stad.
Valet står mellan ett bättre Göteborg för alla,
eller bara för vissa.

Därför vill jag arbeta med:
• Integration – Alla stadens medborgareskall
känna att de hör hemma i Göteborg
• Bostadspolitik – Vi skall bygga mer och bygga
billigt, så alla kan få råd att bo i hela Göteborg
• Kultur – Genom att främja kulturövandet och
deltagandet i gemenskap får vi större samhörighet
i staden

admirramadanovic@gmail.com
0733 97 87 97
Twitter: @RamaAdmir

 

 Ann Lundgren
 ann-lundgren@live.se
 Roshan Yigit  roshanyigit@gmail.com
   
   
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-04 23:08