Regionfullmäktige från Göteborg

"Jag har visionen om ett bättre Göteborg för alla – i skolan, på jobben,i vården och i ditt eget liv. Dit når vi med investeringar i skola, fler jobb och stärkt välfärd. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar."

Twitter: hakan_li

hakan.linnarsson@vgregion.se

   

"Jag vill ihop med andra utveckla ett solidariskt, rättvist och hållbartsamhälle, där vi tillsammans taransvar för kommande generationer.Att vi erbjuder alla möjlighet attkunna förverkliga sina drömmar i livet."

Bra förskola, skola och utbildning för alla.

- Jämlik hälso- och sjukvård för alla.

- Utbyggd och tillgänglig kollektivtrafikmed rimliga avgifter för alla.

0709-708336

Twitter: MalmLena

lena.m.malm@vgregion.se

   

"En utbyggd yrkesutbildning för vuxna och jämlik vård efter behov."

0705 89 83 06

Twitter: henka69

henrik.johansson@kommunal.se

 

   

"Alla ska få den vård man behöver med hög kvalitet i rätt tid. En sammanhållen vård med värdet för patienten – inte för vårdbolagen– i fokus.

0705 27 57 45

kerstin.brunnstrom@vgregion.se

   

"Framtiden bygger vi tillsammans! Jag vill vara med i kampen för att minska klyftorna, skapa en hållbar ochrättvis utveckling, som vi kan med gott samvete lämna över till våra barn och barnbarn!

0707 73 69 06

abbas@memab.com

 

   

"Jag vill bygga ett solidariskt och modernt samhälle där demokrati,delaktighet och mångfald är bärande värden. Det är behoven som ska styra– inte innehållet i plånboken eller privata försäkringar.

- Gemensamma lösningar på välfärdensutmaningar

- Stoppa privatisering av välfärden

0727 28 49 30

Twitter: Gdornerbuskas

dornerbuskas@outlook.com

 

"En jämlik välfärd före skattesänkningar. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla på arbetsmarknaden."

0709 38 70 15

Twitter: ParhamPman

parham.pour@outlook.com

"Jag vill att alla ska få utveckla sina framtidsdrömmar, inte bara några få, att vård ska ges efter behov, inte efterplånbokens tjocklek, att vi gemensamt tar ansvar för vårt klimat

0736 60 17 35

Twitter: GbgAnki

 

 

"Göteborg blir ännu bättre om alla får chansen att förverkliga sina drömmar. Valet står därför mellan en politik som satsar på jobb, utbildning och en god sjukvård istället för ytterligare skattesänkningar."

0700 82 55 77 

Twitter: Perten

per.tenggren@vgregion.se 

 

 

 

 

 

Jag brinner för ett samhälle som bygger på solidaritet och medmänsklighet. Detta gäller inte minst Västra Götalandsregionen som bär ett tungt ansvar för viktiga frågor. Västra Götalandsregionen ska vara en välfärdsregion i världsklass, präglad av jämlikhet och frihet. Därför vill jag att Västra Götalandsregionen tar sitt ansvar för:

- en sjukvård för alla som utgår från patientens behov, inte dess plånbok

- en väl fungerande och billig kollektivtrafik som länkar ihop regionen, samt

 - ett utvecklat kultur- och föreningsstöd så att alla kan ha tillgång till en meningsfull fritid.

Twitter: JsprBlmqvst 

jsprblmqvst@gmail.com 

 

"Jag vill verka för fri kollektivtrafik för alla under 25. Verka för en höjning av sjuksköterskornasingångslöner. Verka för att tandvård ska ingå i denallmänna sjukförsäkringen.

0703 57 87 36

Twitter: malvaahlstedt

malva.ahlstedt@hotmail.com

   

Ersättare:

Colin Carlfors
Jane Åberg
Gabriel Veble
Beatrice Toll
Lars Johansson
Madele Ulfström
Olof Svensson
Svetlana Lucic
Joakim Hagberg
Blerta Hoti
Dragan Dobromirovic
Susanne Sillberg Ligander

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-29 15:01