Ersättning Göteborgs stad

Vilken ersättning får en politiker i Göteborgs Stad?

Fritidspolitiker i Göteborgs Stad får ersättning för de sammanträden de går på. Denna ersättning kallas för arvode. Politikerna kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, det vill säga den inkomst han eller hon förlorar genom att gå på sammanträdet.

Om sammanträdet varar kortare än fyra timmar är arvodet, under år 2013, 685 kronor. Varar det längre än fyra timmar är arvodet 1 115 kronor. En politiker kan även få arvode för studiebesök, kurser och konferenser. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-12 13:42