Alla blir förlorare med Vägvalets lösningar

Vägvalets argument mot Västlänken haltar betänkligt och farhågorna saknar grund. Överger vi Västsvenska paketet tvingas vi ta fram provisoriska lösningar som kommer att kosta göteborgarna betydligt mer än trängselskatten, skriver Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V).

Theo Papaioannou (VV) med flera, förmedlar många påståenden om Västsvenska paketet i måndagens GP debatt. De skriver att stora delar av Liseberg ska rivas till följd av ledningar i Örgrytevägen som försvårar för Västlänken. Så är det inte.

Gruppen som arbetar med Västlänken har fått reda på att Liseberg planerar att förnya entréområdet. Eftersom Liseberg ändå ska riva denna del ville man passa på att använda Lisebergsområdet för att undvika att störa trafiken på Örgrytevägen. Intressant är att en av debattörerna begärt och fått de dokument som beskriver detta fyra dagar innan deras debattartikel publicerades, men har valt att inte använda dessa fakta.

Vägvalet varnar läsarna för att Göteborg blir en ny Hallandsås. Detta saknar helt grund då Göteborg inte ligger på en rullstensås utan har en mycket bra och solid berggrund. Vi har byggt tunnlar i både berg och lera tidigare utan att drabbas av Hallandsåsens problem med inläckage.

Man lyfter åter upp den samhällsekonomiska kalkylen och pekar på att Västlänken är olönsam, trots att Trafikverket som gjort kalkylen säger att den saknar viktiga samhällsnyttor. Man nämner inte att alla väg- och spårprojekt enligt samma kalkyl är olönsamma, inklusive Marieholmstunneln som Vägvalet själva säger ja till. Självklart för de inte fram att trängselskatten enligt samma kalkyl är lönsam.

De hävdar dessutom att medborgarna inte haft möjlighet att påverka frågan. Inför valen 2010 och 2011 signalerade alla partier i kommunstyrelsen tydligt att de stödde Västsvenska paketet. Det var avsaknaden av nejsägare som gjorde att Vägvalet överhuvudtaget bildades och paketet blev den stora valfrågan. Nu agerar Vägvalet som om valen inte ägt rum.

Kräver medfinansiering

Det finns ingen vinnare om vi överger Västsvenska paketet till förmån för Vägvalets hemmasnickrade åtgärder, bara förlorare. För det första finns inga statliga 17 miljarder kr till Västsverige för något annat än Västsvenska paketet. Ett nytt förslag kommer staten uppfatta som att vi inte vet vad vi vill i Göteborg och de statliga medlen kan gå till andra kommuner i stället.

Staten kräver en medfinansiering på 50 procent men denna grundkunskap tar inte Vägvalet till sig trots att de ägnat sig åt denna fråga i över två år. De tror på allvar att staten ska satsa 12 miljarder på delvis outredda förslag medan regionen endast bidrar med 2,25 miljarder. Med denna fantasikalkyl vill de få invånarna att tro att vi kan överge trängselskatten utan att det leder till kraftiga höjningar av kommunalskatten eller stora neddragningar av kommunal verksamhet.

Dyra nödåtgärder

I omfattande utredningar om Västlänken och K2020 har stat och kommun i tio år granskat den framtida trafiken i Göteborg. Överger vi detta får vi börja om från början. Allt som är satsat är bortkastat, det finns ingen finansiering och blir det något nytt så lär det inte bli klart förrän en bra bit efter 2030.

De åtgärder som måste göras akut, till exempel en ny Göta älvbro tas på kommunalskatten. Provisoriska nödåtgärder kommer med tiden att kosta göteborgarna mycket mer än trängselskatten.

Vad gäller Vägvalets Götaringen så har staden redan sagt nej eftersom den blir dyr, ger längre resvägar och högre bensinnota för bilisterna. Den innebär, trots högre hastigheter, längre restid för alla jämfört med Västsvenska paketet. Ökad bensinförbrukning skapar inte en modernare trafik. Men det gör trängselskatten. Med våra satsningar arbetar vi för en bättre framtid, för där ska vi leva i resten av våra liv.

 

Anneli Hulhtén (S) gruppledare

Kia Andreasson (MP) gruppledare

Mats Pilhem (V) gruppledare

 

Ursprungligen publicerad i GP Debatt 2012-09-22

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-12 20:27