Anna Johansson svarar på frågor

Anna Johansson, Socialdemokraternas ordförande i Göteborg, svarade på frågor om socialdemokraternas ställningstagande mot en folkomröstning om trängselskatten.

Niclas Köhler: Ett par frågor...Varför skall jag som skattebetalare i en annan kommun än Gbg betala för att köra på vägar som inte Gbg äger? Om jag vill åka in i Gbg så skall jag givetvis betala straffavgifter för det men inte om jag vill passera, ni har för övrigt varit tydliga med att ni inte vill ha besökare och jag och min bekantskapskrets tar er på orden…Det finns ett underlag för en folkomröstning, varför klara inte S och de andra partierna på vänsterkanten av att respektera demokrati?”Von oben” attityden känns väldigt tydligt när det gäller Socialdemokraterna

Med vänlig hälsning. Niclas

Anna Johansson: Hej! Det är till största delen "statliga" projekt som tidigare betalades via statliga skatten. Nu kräver staten medfinansiering och det är orimligt att bara göteborgarna ska betala. I Sverige har vi valt att ha representativ demokrati och frågan har varit uppe i allmänna val 2010 och delvis också i omvalet 2011.

Anders: Hej! Om (s) m fl anser sig så pass säkra att det västsvenska paketet är ett måste inför framtiden OCH parallellt med detta litar på sitt "folk" att det till största majoriteten anser detsamma, varför inte säga ja till en folkomröstning? Ett ja ger ju två bra framtidsvisioner: paketet fortsätter som vanligt, med skillnaden att man har folket med sig. Eller är ni ärlig nog att våga stå upp för att ni redan VET att Göteborgs folk kommer rösta nej, med marjoritet, d v s ni tror egentligen inte ens själva på projektet? våga säga ja till omröstning, för att ni tror på projektet i så måtta att även Göteborgs folk gör det och kommer rösta ja!

Anna Johansson: Hej! Vi tycker att västsvenska paketet är så viktigt att vi inte vill äventyra eller försena det. Vi kan inte folkomrösta och utgå från att det blir ett ja.

Positiv: Allt stöd till er och hoppas att ni orkar stå emot trycket ifrån den trots allt lilla grupp som är negativ till trängselskatten. Det är ofattbart att ett så osakligt och okonstruktivt missnöje kunnat få en sådan stor uppmärksamhet i medier. Göteborg är äntligen påväg i rätt riktining, mot en bättre miljö och bättre kolektivtrafik. Tack för att nu genomfört trängselskatten! Vänliga hälsingar ifrån en positiv Göteborgare (de finns och är betydligt fler än man kan tro)

Anna Johansson: Tack! Vi tror att de flesta trots allt inser att paketet är jätteviktigt för Göteborg och att det inte går att genomföra utan finansiering från trängselskatterna. Vi står på oss för vi är övertygade om att det är den klokaste lösningen för framtiden!

Andreas L: Om ni rödgröna "pausat" marieholmsförbindelsen, varför man kan då inte "pausa" byggandet av Västlänken?

Anna Johansson: Om det varit Västlänken som varit aktuell hade vi gjort samma sak. Inte trovärdigt att köra på som om inget hänt om vi inte vet hur det blir.

Anders: Till Anna Johansson, hur kan ni politiker se medborgana i ögon efter det stora sveket ni gjort genom att vägra en folkomröstning om trängselskatten. Västlänken behövs inte då det finns bättre och billigare alt. genom att flytta centralen till Gårda, Olskroken eller i berget under Örgeryte. Nu är det bara prestige för er politiker att hålla fast vid ett dåligt beslut och inte erkänna att ni inte förstod problemen.

Anna Johansson: Ja, vi har inga problem att se väljare och andra i ögonen. Många alternativ har utretts, bland annat de du tar upp, men bara Västlänken har visat sig ge de positiva effekter som behövs. 

Lars: Enligt alla gjorda undersökningar, SOM t.ex., så är en majoritet emot trängselskatt. Varför går ni emot denna majoritet?
Anna Johansson: Därför att vi tror att västsvenska paketet med stora satsningar på infrastsruktur till göteborgsomådet är så oerhört viktigt för stans framtid. De flesta är också positiva till paketet, trängselskatten är ett sätt att betala för det vi vill ha och behöver.

Torslanda bo: Jag kan uppleva det som märkligt att de partier som normalt säger sej stå för en räätvis fördelningspolitik (S,V & mp) försvarar den mest orättvisa skatt vi har, trängselskatten. Oavsett vilka förutsättningar individen har får alla betala samma summa. Hade inte en vanlig kommunalskattehöjning varit ett effektivare och rättvisare sätt att finansiera det hela? Dessutom gällande för hela regionen.


Anna Johansson: Trängselskatten är inte rättvis. Men alternativet, att bara göteborgarna skulle betala också för andra och för företagen vore ännu mer orättvist. De som åker kollektivt >(främst unga, låginkomsttagare och kvinnor) gynnas mest, liksom alla som får det lättare att komma fram i trafiken.

Karin: Jag skulle vilja veta vad ni planerar att göra med den yta som nu frigörs i stan. Tror det kan göra fler positiva till paketet om man fick en tydligare bild av vad som skulle kunna göras av parkeringsplatser i city. T ex står numera stora delar av parkeringen i Allén och vid Draken ofta tomma numera. Kan man utöka parker? Bygga bostäder? Finns några idéer där?

Anna Johansson: Det finns en hel del planer. Hela Centrala Älvstadenprojektet är en del som möjliggörs. Övre Husargatan kommer bli jättefin och grön när den blir klar. Fler exempel finns, titta gärna på stadsbyggnadskonterets hemsida för fler pågående planer. En del ligger också längre fram i tiden, t.ex. Korsvägen.

Sigge: Till positiv. Hur kan du säga att det är ett okonstruktivt och osakligt missnöje.Har du inte fattat att västlänken är helt onödig och kostar massor av miljader helt i onödan när det finns bättre och billigare alternativ. Anna, tala om vad västlänken tillför Göteborg för 60-70 miljader.Försök inte dölja de verkliga kostnaderna som riksrev.har påtalat.

Anna Johansson: 
Västlänken gör att vi kan köra betydligt fler pendeltåg än idag, ger oss två nya centrala tågstationer som sprider ut resenärerna och gör det möjligt att koppla på fler spår mot ex.vis Landvetter och Hisingen i en framtid.

Fotografen: Hur kommer det sig att västlänken skall vara så lång och att dom Hållplatserna för tågen kommer placeras på två ställen 1 Vid korsvän den andra på vid haga kyrkan? Vägvalet har ju faktiskt tagit fram Alternativ som skulle spara massa pengar till skattebetalarna så som att korta ner vändslingan för tågen. vilket skulle kosta mycket mindre!

Anna Johansson: Med två nya stationer minskar trängseln på och runt Centralstationen. Ska alla nya resenärer få plats är det en fördel om inte alla ska byta på samma ställe. En vändslinga skulle ta stor plats och "förstöra" runt centralen där man nu kan bygga bostäder, handel, parker etc.

Nisse: Varför läggs det inte på allmänna skatten som allt annat?

Anna Johansson: För mig hade paketet gärna fått gå på statens konto, men staten har krävt lokal medfinansiering. Vi vill inte höja kommunalskatten så mycket som hade krävts för att få in pengarna, dessutom skulle då bara privatpersoner boende i Göteborg få betala och det är många andra somfår nytta av paketet.

Giagia: Ni säger hela tiden att folk redan har röstat för trängselskatt i valet 2006 och 2010. Då är det väl inga problem att folkomrösta. De är ju fler än de 10 % som skrivit på.

Anna Johansson: En folkomröstning nu, när många projekt redan påbörjats och alla beslut är fattade tycker inte vi är riktigt ärligt. Vi har avtalat med staten, Västra Götaland och Halland om stora satsningar till Göteborgsområdet och hur dessa ska finansieras. Vi är inte beredda att tappa allt eller få dyra förseningar. Då känns det ärligare att säga nej till folkomröstning.

Bepa: Vad kostar hela det här kalaset enligt era beräkningar?

Anna Johansson: Hela västsvenska paketet beräknas kosta ca 34 miljarder, 17 betalar staten, 1 Göteborg, 0,5 VGR, 0,5 Halland och 14 från trängselskatterna. En folkomröstning skulle kosta mellan 2 och 10 miljoner, oräknat de förseningar som skulle bli och eventuella viten för avtalsbrott etc.

Robin: Tack för att ni står på er i frågan om västlänken samt trängselskatten. Jag tror att det är många Göteborgare som anser att investeringen i västlänken är ett bra alternativ. Än så länge finns det ingen som har påvisat ett billigare och bättre alternativ. Vi bygger staden för framtiden inte för oss som är här idag utan för de 150 000 nya invånare fram till 2030. Jag ser fram emot att kunna ta pendeltåget mellan exempelvis Mölndal till den nya Arenan i Partille eller mellan bostaden i Gamlestaden till arbetet i Mölnlycke!! Kämpa på!

Anna Johansson: Tack Robin, det gör vi : )!

Fredrik Adolfsson: Vad har du att säga till alla de personer som är tvungna att betala för något som de ALDRIG kommer nyttja. Signifikativt för S/V politik som förmodligen kommer tappa styret i gbg om ni fortsätter på inslagen bana, kommentar?

Anna Johansson: Så är det med mycket. Vi betalar t.ex. för sjukvård, äldreomsorg och skola även om vi inte själva behöver det. Och alla vägar som vi åker på är gemensamt betalade, inte alla använder dem heller ...

SKA: Många skriver i stil med att om vi slopar Västlänken så kan vi skippa trängselskatten. Är det så enkelt? Som jag har förstått det kan vi inte bara dra oss ur och låta staten betala för oss. Sen är det konstigt med kritiken om att räkna pengar för att bygga vidare på Västlänken mot Borås. Äntligen får vi nu en Möjlighet att expandera med ordentlig järnväg mot Landvetter och Borås. Bara i Gbg kan man vända en möjlighet till ett problem. Känns som att den enda bilden av Västlänken som är ute är prisbilden - men inte bilden av alla möjligheter den skapar för stadsutveckling, järnvägskapacitet m.m.

Anna Johansson: Nej, så enkelt är det verkligen inte! Västsvenkska paketet är en helhet och det går inte att bryta ut enskilda delar. Håller med dig om alla möjligheter som öppnar sig med paketet"

Ostoppbar: Hur mycket betalar en politiker när han/hon åker igenom tullarna med sin tjänstebil? :)?

Anna Johansson: 
Inga politiker i Göteborg har tjänstebil. Så vi betalar som alla andra när vi åker.

Möldalsbo: S MP V hur känns det efter valet att släppa makten till Moderaterna när vi som rösta lokalt i valet 2014 om vi röstar på S centralt lovar du avgå om ni förlorar valet på grund av denna frågan


Anna Johansson: Jag hoppas att vi får fortsatt förtroende av göteborgarna och helst regeringsmakten också 2014. Jag lovar inte att avgå p.g.a. den här frågan. Det är upp till göteborgarna och mitt parti att avgöra om jag har fortsatt förtroende.

Anders: Det kanske inte är trängselskatten som är problemet utan västlänken. Fortsätt med trängselskatten men använd pengarna bättre än att bygga en tunnel som få vill ha. Ny spårvagnar som fungerar tex.

Anna Johansson: 
En tunnel som flera utredningar visat är helt central för att få fungerande trafikflöden genom Göteborg. Paketets delar hänger ihop, det går inte att bryta ut enskilda delar.

Bepa: Är inte hela den här frågan om Västlänken en eftergift för MP i hopp om att ni inom S skall få behålla makten i Göteborg?

Anna Johansson: Nej. Västlänken har alla GR-kommuner varit överens om länge som den mest angelägna satsningen. Alla partier frå höger till vänster har stått bakom den om jag inte minns allldeles fel.

Linda!: Jag kan tycka det är okej med trängselskatt. Men om det skall vara IN till gbg, inte runtomkring. Varför har ni planerat det på så vis? Nu måste man ju betala på många småställen och även när man skall åka utanför Göteborg, såsom flygplatsen...

Anna Johansson: Stationerna har placerats så att man inte ska leda trafiken in i bostadsområden etc. De står där det finns behov av att minska trängseln.

Bussåkare: Jag vet inte var jag själv står i frågan om vägavgifter och det stora infrastrukturprojektet, men tilltron till det politiska systemet borde vara viktigare än ett, om än omfattande, infrastrukturprojekt. Hur har ni tänkt där egentligen? Finns det inte en risk att ni får igenom det här projektet men till priset av mer allvarliga brister i medborgarnas tilltro till det politiska systemet? Är det att överdriva riskerna, eller är det en pris ni är beredda att betala?

Anna Johansson: Det finns risker med allt. Vi står upp för det vi tycker är rätt och om göteborgarna inte tycker att vi har förvaltat deras förtroende på ett bra sätt har de möjliget att rösta bort oss. Det är demokratins grundfundament.

Bengt: Vad säger näringslivet om västlänken, t ex Volvo? Är dem positiva?

Anna Johansson: De flesta röster från näringslivet jag hört ser nödvändigeten i att förbättra infrastrukturen i Göteborg, det handlar ju också om att deras anställda, kunder och varor ska kunna komma fram. Det finns dock ingen totalbild av vad alla företrädare för näringslivet tycker.

Lena: Ångrar ni att det inte blev en folkomröstning för typ två år sedan?

Anna Johansson: Vi hade gärna genomfört en folkomröstning om trängselavgifter, men när besluten om västsvenska paketet skulle fattas blev det väldigt bråttom och det handlade dessutom om ett helt paket. Jag tycker att vi gjorde rätt som tog ansvar och fattade beslut, annars hade Göteborg kanske fått vänta i 20 år till på våra satsningar och det hade vi inte klarat.

Bepa: Finns det inga s-ledamöter i fullmäktige som är emot Västlänken?
Anna Johansson: Nej, inte som har framkommit i våra diskussioner i alla fall.

Anna Johansson: Tack för alla frågor! Vi har stor respekt för att många har åsikter om både trängselskatterna och övriga delar av västsvenska paketet. Dock är vi övertygade om att Göteborg i framtiden behöver de här satsningarna för att kunna utvecklas positivt. På återhörande : )

 

Tidigare publicerad i GP 6 maj.

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-07 12:13