Paketet lyfter Göteborg

 

Den fulla effekten av Västsvenska paketet ser vi inte förrän Västlänken är byggd. Men vi tror att de flesta frågetecken kring trängselskatten rätas ut de närmaste månaderna. Liksom att många av farhågorna skingras, skriver Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V).

Peter Hjörne undrar i en krönika hur tjatig får man bil? Man får tjata hur mycket man vill.

Vi står inför den största infrastruktursatsningen någonsin och det finns förstås mängder med frågor. En stor majoritet av göteborgarna har under lång tid varit positiva till Västsvenska paketet – och är det fortfarande. I paketet ingår ny Göta älvbro, Västlänken, Marieholmstunneln, trängselskatt och satsningar på kollektivtrafiken. Nu gör vi något åt köerna och en underdimensionerad kollektivtrafik samtidigt som vi tar ansvar för den dåliga luften och klimatfrågan.

Svar på Hjörnes frågor:

1. De flesta reagerar sent på förändringar och det gäller Västsvenska paketet också. Det förstår vi. Samtidigt finns nu ett paket av åtgärder som ska få Göteborgs trafik att fungera bättre. Men innan trängselskatten ens har startat känns det fel att utvärdera hela systemet. Visar det sig att någon betalstation har hamnat helt fel och att en bussfil måste korrigeras får vi titta på det när systemet varit igång en tid.

Vi har i artiklar, mejl, bloggar, debatter och på möten försökt svara på alla frågor och berätta vad paketet innebär. Det går alltid att göra saker bättre men Västsvenska paketet är komplext och även medierna har haft svårt att beskriva helheten.

2. Västlänken är helt nödvändig för Göteborg (läs i järnvägsutredningen). Den ger till exempel kortare restider, bättre bytesmöjligheter och regional utveckling. Utan den kommer inte alla som vill åka kollektivt till och från centrala Göteborg att få plats. Centralen kan inte fördela och ta emot lika många människor som tre målpunkter kan – centralen, Haga och Korsvägen.

Viktig för hela nätet

Västlänken är även viktig för det nationella järnvägsnätet. Riksrevisionen säger att det kommer att bli betydligt dyrare. Men de anger själva stora osäkerheter i vad som ska bli dyrare och hur mycket. De nämner kringinvesteringar och visst kan sådana krävas.

Investeringar i järnväg kommer att göras även efter Västsvenska paketet.

3. Ja, vi är övertygade om att Västsvenska paketet är bra för Göteborg. Vår växande stad får ökad kollektivtrafik och kortare bilköer. Samtidigt förbättras stadsmiljön och vi tar ett klimatansvar.

Märkliga beräkningar

Peter Danielsson, som arbetar/arbetat åt Volvo Buss, redovisar märkliga beräkningar på GP Debatt (14/12). Att staten i allt högre utsträckning kräver medfinansiering för infrastruktursatsningar kommenterar han inte.

Förstärkningsalternativet för järnvägen som förespråkas ger sämst måluppfyllelse för regional utveckling. Att fortsätta med säckstation är hämmande för Göteborg. Centralen klarar inte mer!

Jämförelse med Stockholm

Stockholms Central, som är en genomfartsstation, klarar över 200 000 resenärer per dygn med 19 spår. Göteborg med 16 spår klarar 40 000 resenärer per dygn. Danielsson titulerar sig miljöexpert utan att nämna miljön. Men trängselskatten ska också minska trängseln samt miljö- och klimatbelastningen. Och varför tar han inte upp att stora miljönyttor saknas i de samhällsekonomiska beräkningarna?

4. Låt oss utvärdera trängselskatten efter att den är införd – inte innan! Tyvärr är det vissa försämringar när själva vägarbetena håller på men det är oundvikligt. Målet med paketet och den regionala strategin K2020 är att öka andelen kollektivtrafikresor till 40 procent. De flesta bilister beräknas alltså vara kvar – men får betala lite för kortare köer och för att de försämrar miljön.

Slutligen till Kroon, Hasslöf Gustafsson och Johansson (GP 15/12): den rödgröna majoriteten håller fast vid stadens parkeringspolicy. Vi måste använda stadens mark betydligt effektivare än i dag. Tillgänglighet krävs för att staden ska fungera – men det ska gynna såväl medborgare som näringsliv och miljö.

Den fulla effekten av Västsvenska paketet ser vi inte förrän Västlänken är byggd. Men vi tror att de flesta frågetecken kring trängselskatten rätas ut de närmaste månaderna. Liksom att många av farhågorna skingras. Förhoppningsvis är då ännu fler göteborgare och västsvenskar positiva till ett nytt och modernt trafiksystem i Göteborgsregionen.

Anneli Hulthén (S)
kommunstyrelsens ordförande
Kia Andreasson (MP)
gruppledare
Mats Pilhem (V)
gruppledare

Tidigare publiceras i GP 20 december

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-06 14:34