S-krönika: Utan trängselskatt inga nya investeringar

Utan trängselskatten blir det inga nya vägar, järnvägar och broar och ingen ny tunnel. Det vore olyckligt för jobben och stadens utveckling, skriver Cecilia Dalman Eek (S), en S-krönika i GP 22 augusti 2013.

Vem vill betala extra för något man inte själv bett om? Troligen inte många. Bakom oviljan mot att betala trängselskatt ligger inte minst det faktum att man upplever sig inte ha fått säga sin mening. Av det skälet drev Socialdemokraterna kravet på en folkomröstning i förhandlingarna med staten om det västsvenska paketet. Det gäller en ny Göta älv-bro, Marieholmsbron, mycket kollektivtrafik och järnväg, Västlänken och en ny Marieholmstunnel. Det är viktigt för näringslivet, för jobben och för vardagsresor till skola och fritidsaktiviteter i framtiden. Det vet göteborgarna och just därför hade statens förhandlare trumf på hand.

I förhandlingarna förlorades kravet på att staten helt skulle finansiera paketet. Moderaterna var helt emot trängselskatter men Socialdemokraterna hade årsmötesbeslut på att acceptera trängselskatt efter ett Ja i en folkomröstning. I förhandlingarna krävde staten medfinansiering och klara besked från början - annars fick det vara. Kravet på folkomröstning föll. Alla partier fick ge och ta för att investeringarna skulle komma Göteborg till del.

Nu har stora ansträngningar gjorts för att underlätta kollektivtrafiken när trängselskatten ska införas 1 januari 2013. Västtrafik har beställt 34 nya tåg för 2,5 miljarder kronor. Man har investerat 300 miljoner i nya stationer för ny pendeltrafik med hög turtäthet. Då inträffar det märkliga att Trafikverket stryper den gemensamt planerade utökningen av trafiken i sitt förslag till ny tågplan. Det är orimligt att staten först deltar i planeringen för genomförande av trängselskatten och sedan inte tar konsekvenserna av det.

För två år sedan lämnade regeringen sin proposition om trängselskatten i Göteborg. Då skulle man skyndsamt utreda hur utländska och svenska åkare skulle ha samma villkor. Medan svenska åkare måste betala trängselskatt är det i nuläget fritt fram för de utländska. Det gäller framför allt de stora transportföretag som har sina bilar registrerade i andra länder men som finns och kör här i Sverige. Det tog ett helt år till utredningen tillsattes och den är klar först i februari nästa år.

En del tycker det känns förhastat med kravet på att börja betala redan nästa år, särskilt eftersom staten själv drar benen efter sig. Men utan trängselskatten blir det inga nya vägar, järnvägar och broar och ingen ny tunnel. Det vore olyckligt för jobben och för stadens utveckling. Ministern Catarina Elmsäter-Swärd (M) har ibland varit märkligt oförstående till Göteborgs och Västsveriges roll för tillväxt och utveckling i hela landet. Man får hoppas att hon egentligen förstår bättre.

Cecilia Dalman Eek (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-06 14:28