Tågresandet ökar allt snabbare

Peter Danielsson frågar vem som ska resa via Västlänken. Han tycks tro att tågresandet ökar mindre än planerat. Inget kan vara mer fel, skriver Ulrika Frick (MP) och Leif Blomqvist (S).

Tågresandet i regionen har mer än fördubblats sedan regionbildningen 1999 och svarar nu för cirka en tredjedel av allt kollektivt resande om man beaktar att man reser betydligt längre med tåg än buss. I målbild för tåg fram till 2020 räknade Västra Götalandsregionen med att resandet med tåg skulle öka från 36 000 resor per dag år 2003 till 44 000 år 2010. Utfallet blev 54 000 år 2010. Och ökningen fortsätter; bara under 2012 ökade tågresandet med hela 22 procent.

I Kollektivtrafiknämndens nya målbild som är under arbete räknar vi med en tredubbling av resandet från 2006 till 2035. Västra Götaland når då den nivå på tågpendling som Skåne har i dag.

Det är en konstlad motsättning mellan buss och tåg som framställs i Danielssons artikel. Tåg och buss kompletterar varandra och kommer att vara viktiga för att kunna pendla i vår region.

Sedan trängselskatten infördes ser vi en ökning av resorna med buss och tåg. På de tio expressbusslinjerna har resandet ökat med cirka 20 procent och på all tågtrafik i regionen med cirka 13 procent. Ökningen motsvarar 22 fulla tåg med 400 passagerare.

Tyvärr är kapaciteten på både Göteborgs Central och på järnvägarna in mot Göteborg fullt utnyttjade, den kortsiktiga lösningen är att köra med längre tåg. 22 nya pendeltåg och 12 nya regionaltåg tillförs trafiken under 2012-13.

I den kommande Västlänken beräknas vi köra 18 dubbelturer i maxtimmen år 2035 medan vi i dagsläget inte kan ta hand om alla kunder som vill åka med våra tåg på grund av kapacitetsbristen på Göteborgs Central. Ett studiebesök rekommenderas där en morgon eller eftermiddag.

Ulrika Frick (MP) ordförande i Kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen

Leif Blomqvist (S) ordförande i Västtrafik AB

 

Ursprungligen publicerad på GP Debatt 2013-05-23

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-12 20:12