Ett rättvist och jämlikt Västra Götaland

Den 15 maj är det val igen. Den här gången handlar det om våra hjärtefrågor: hälso- och sjukvården och kollektivtrafik i Västra Götaland.
Vi Socialdemokrater vill att vården ska vara rättvis och jämlik.
Hur vill du ha det?
 

Vård efter ditt behov eller dina pengar.

Många har upplevt den svenska sjukvårdens höga kvalitet och mött vårdpersonalen som ger människor vård och omsorg när den behövs som mest. Visst är det mycket som är bra idag men en hel del kan bli bättre. Vi vill göra vården ännu mer tillgänglig, och därmed också mänskligare. Vårt budskap är att det är patienten som ska välja vård, inte vårdföretagen som ska välja patienter.

Vården ska tjäna människor – inte storkovan.

På andra håll i landet gör allianspartier förändringar som oroar. Sjukhus säljs ut och den som kan betala för sig får vården före den som är sjukare. Vårt besked är tydligt: ingen ska behöva oroa sig för om man har råd att betala eller om man är frisk nog att få teckna en sjukvårdsförsäkring. Vi lovar att inte sälja några sjukhus – vi vill utveckla dem för att kunna ta ett helhetsansvar för patienterna .

Kollektivtrafik för fler jobb

Vi är övertygade om att när fler väljer att resa med kollektivtrafiken ökar vinsterna för både samhälle och individ. Regionens konkurrenskraft ökar när fler människor kan söka arbete utanför den egna kommunen. Miljöförbättringar med minskade utsläpp, mindre trängsel och bilköer samt ökad trivsel och större utbud av jobb, studier och fritidsaktiviteter. Detta är positiva effekter av ett enklare biljettsystem på Västtrafik och införande av enhetstaxa.

Ladda hem valmanifestet

Se presentationen

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-29 15:49