11. Nolltolerans mot ofrivilliga deltidsanställningar

Varje dag möter regionens undersköterskor, sjuksköterskor och läkare människor i
behov av vård och omsorg. Det är till deras kunskap, erfarenhet och omsorg som
patienter och anhöriga förlitar sig när sjukdom och olycka påverkar livet. Utan våra
medarbetare stannar hälso- och sjukvården.

Vår uppgift är att se till att våra medarbetare har rätt förutsättningar för att göra sitt
bästa varje dag. Då måste alla som arbetar i Västra Götalandsregionen känna trygghet i arbetet och inte behöver hoppa mellan vikariat och timanställningar för att kunna försörja sig. Fortfarande är alldeles för många medarbetare anställda på osäkra vikariat och tillfälliga anställningar. Vi vill därför införa fler vikariepooler och alla som arbetar ofrivillig deltid ska erbjudas en möjlighet till heltidstjänst. Det ska inte finnas några ofrivilliga deltidsanställningar kvar efter år 2012.

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-29 15:49