8. Vårdplatser och bemanning

Vi vill genomföra mätningar av vårdtyngd och omvårdnadstyngd vid regionens
sjukhus som grund för ett nytt synsätt vid bemanningen med olika personalkategorier på vårdavdelningarna. Idag är det ett problem att sjukvården i alltför hög grad bemannar vårdavdelningar utifrån antalet vårdplatser. Vi socialdemokrater i regionen kommer därför att ta initiativ till att detta synsätt ändras.

Istället borde omvårdnads och vårdtyngd vara det som avgör bemanningen.
Beroende av resultatet av denna mätning får vi sedan gå vidare med hur vi ska kunna göra kompetenshöjande insatser för att möta behovet av olika omvårdnads- och vårdkompetenser. På så sätt ökar kvaliteten i sjukvården.

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-29 15:49