Infrastruktur för utveckling och jobb

En väl utbyggd kollektivtrafik ska vara hjärtat i Göteborgs infrastruktur. Vårt mål är att år 2020 ska kollektivresenärernas andel av pendlingen till Göteborg öka från cirka 20 till 40 procent.

Västlänken - satsning som underlättar

kollektivtrafikresande

Det tillsammans med stimulans av cykel och gångtrafik skapar en annan transportfilosofi än den som fanns i 60- och 70-talens stadsplanering. För att göra detta möjligt behövs långsiktiga, stora infrastruktursatsningar som underlättar kollektivresande. Socialdemokraterna har därför i flera år verkat för att Västlänken ska komma till stånd.

Bilen kommer att ha sin plats även i framtidens Göteborg, men förhoppningsvis användas med större omsorg och drivas av så klimatneutrala bränslen som möjligt. Bilpool är ett utmärkt sätt att ha bil i en stor stad som Göteborg. Smidiga system för användande av dem finns utvecklade på flera håll i världen.
 

Miljöstyrande trängselskatt - en investering för framtiden

Vi ser införandet av miljöstyrande trängselskatt som en investering för framtiden. Vi anser att många tunga argument talar för dess införande. Genom att införa den har vi bland annat kunnat träffa en överenskommelse med staten som kommer att gynna Göteborgs infrastruktur för avsevärt många år framöver. Den miljöstyrande trängselskatten kommer att bidra till finansieringen av de projekt som ingår i det västsvenska infrastrukturpaketet. Det gäller bland annat möjligheten att bygga en ny älvförbindelse – Marieholmstunneln, och införandet av en ny tågförbindelse – Västlänken.
 

Delmål till 2015: Var tredje göteborgare ska göra sina dagligresor med kollektiva färdmedel

I kollektivtrafikprogrammet för Göteborgsregionen har vi slagit fast målet att år 2020 ska andelen som åker kollektivt till jobbet ha ökat till 40 procent. För att vi ska klara det bör vi fram till 2015, det vill säga under mandatperioden, nå ett delmål om att cirka var tredje göteborgare gör sina dagligresor med kollektiva färdmedel.

Ska det bli verklighet måste vi fortsätta utbyggnaden av spårvagnsnätet och busstrafiken med både nya linjer och tätare turer. Men det handlar också om stadsplaneringen, att vi bygger staden tätare så att det bli enklare och snabbare att åka kollektivt. Samtidigt vill vi fortsätta att göra stadskärnan till en angenämare och tillgängligare miljö för fotgängare. Vi vill även fortsättningsvis hålla tillbaka prisutvecklingen för kollektivtrafiken.

 

Gratis kollektivtrafik för äldre.

De fria resorna för ålderpensionärer vid vissa tider är en succé som avlastar kollektivtrafiken under rusningstider och skapar förutsättningar för att fler ska kunna åka kollektivt till arbetet. Vi vill öka träffsäkerheten i systemet på ett sätt som utökar det fria resandet för ålderpensionärer.

 

Ökat fritt resande på skolkortet till 22.

Den utökning av det fria resandet för skolungdomar som vi har infört i år, dvs. att skolkorten gäller även kvällar till kl. 22.00, ska vi naturligtvis bevara.

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-03 18:55