Aktivitet i förening och krets

Här finns en Excel-fil, som innehåller ett kalendarium uppdelat i tre flikar.

Valkalendarium

Den översta fliken heter "Kalendarium". Här vill vi att ni sätter ett "X" i den rutan som motsvarar vilken aktivitet ni gör och vilken dag. Denna fliken är till för att vi på partidistriktet ska kunna få en överblick över vilka föreningar som är aktiva respektive inte aktiva och utifrån det eventuellt styra över resurser. 

 
Den andra fliken heter "Torgmöte" och är mer riktad till era medlemmar, här kan ni på ett tydligt och överskådligt sätt visa för era medlemmar var ni har torgmöten (eller liknande) vem som är ansvarig, hur man får tag på den, tidpunkter mm. Det är dock viktigt för oss att ni även fyller i den för Partidistriktets skull så att vi vet var och när det händer saker så vi kanske kan styra om en ledande politiker till den aktiviteten och vem vi ska kontakta.
 
Den tredje fliken heter "Dörrknackning", de är samma princip här. Ett enkelt sätt för medlemmarna att se när och var ni ska knacka dörr. Ni har redan fått uppgifter om när partidistriktet kommer att hjälpa till i just erat område, men det är ju också mycket möjligt att ni utöver detta även vill knacka mer. Även dessa uppgifter är det bra om vi har koll på på partidistriket för att kunna hjälpa till med hänvisningar av resurser.
 
Det tar några minuter för er att fylla i dessa uppgifter, men när ni väl har gjort detta är det till stor hjälp för oss på partidistriktet. Maila in excel-filen till rasmus.andersson@socialdemokraterna.se
 
Sidan uppdaterades senast: 2011-02-25 12:08