Valorganisation

Förteckning över projektledare i Göteborgs partidistrikts valorganisation

 

Valledare:
Claes Wennberg, claes.wennberg@socialdemokraterna.se, 0708-14 66 73

Biträdande valledare:
Leif Andersson, leif.andersson@lo-goteborg.se, 0702-590966

Dörrknackning:
Lena Malm, lena.malm@lundby.goteborg.se, 0709-708336 och Johan Svedestad, j.svedestad@hotmail.com, 0705-574626.

Föreningar/stadsdelskretsar och torgaktiviteter:
Rasmus Andersson, rasmus.andersson@socialdemokraterna.se, 0702-411968

Kommunikation, material:
Jeanette Werner Linnarsson, jeanette.werner@socialdemokraterna.se,  0730-915 130 

Telefonkampanj och valtavlor:
Tord Karlsson, tord.karlsson@karra.goteborg.se, 0702-992201

Valarbetarutbildning, talarförmedling:
Carina Ring, carina.ring@socialdemokraterna.se, 0730-261900

Valet bland ungdomar:
Rozgar Mohammed Ali, rozgar.mohammad.ali@ssu.se, 073-7083082

Valet bland utrikes födda:
Reza Talebi, reza.talebi@abf.se, 0705-743139

Valrörelsen på arbetsplatserna:
Eva Olofsson, eva.olofsson@socialdemokraterna.se, 0705-743003, och Leif Andersson, leif.andersson@lo.se, 0702-590966

Valstugor:
Bengt-Arne Reinholdsson, bengt-arne.reinholdson@socialresurs.goteborg.se, 0707-852010

Partidagar:
Håkan Werner Linnarsson, hakan@hwlkonsult.se, 0702-442916

Äldre väljare:
Siw Wittgren-Ahl, siw.wittgrenahl@gmail.com, 070-3439642

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-15 14:01