Stärk din argumentation inför regionvalet

Vi har en uppgift att i föreningarna jobba med att stärka våra valarbetare, medlemmar och politiker i de regionala frågorna. Om din förening vill läsa studiecirkel, kontakta Carina Ring för mer information på carina.ring@socialdemokraterna.se eller telefon                0730-261900        

Det handlar om följande fyra dokument inför studiecirkeln:

 Det regionala handlingsprogrammet Möjligheternas Västra Götaland

Studiehandledning till handlingsprogrammet

Valmanifest för möjligheternas Västra Götaland

Anmälan av studiecirkel till ABF

Länk till Socialdemokraternas i Västsveriges hemsida: www.socialdemokraterna.se/vastsverige

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-22 15:07