Möjligheternas Västra Götaland

Stärka närsjukhusens roll för människors behov av vård i närområdet – Vi vill införa närsjukvårdsstyrelser på Sken och i FyrBoDal för att stärka samverkan med kommun och primärvård.

Införa jourbilar för hembesök till barn, gamla och multisjuka -  Vi vill göra det möjligt för människor att få vård och stöd i hemmet utan att behöva vända sig till en akutmottagning. Minska onödigt krångel och byråkrati för att ge mer tid till mötet med patienten  
 
Kollektivtrafik är den rättvisa sjukvårdens förutsättning. Valets huvudfråga handlar om en rättvis sjukvård i världsklass. Det kräver att alla har ett arbete och är med och kan bidra med skatt. Socialdemokraterna vill bygga ut kollektivtrafiken för fler i jobb och studier.
 
I Moderaternas Västra Götaland kommer ideologiska avregleringar och marknadstänkande före en kollektivtrafik som fungerar. Moderaterna avsäger sig därmed ansvaret både för en hållbar framtid och för buss- och tågresenärernas situation.
 
Infrastruktur för utveckling och jobb
  • Stopp för överfulla bussar, inställda tåg och förseningar.
  • Bekväm och prisvärd kollektivtrafik för fler i studier och jobb.
  • Enklare biljettsystem på Västtrafik
  • Nu investerar vi i nya pendel- och regiontåg för att minska risken för nytt vinterkaos 

"Möjligheternas Västra Götaland" är namnet på handlingsprogrammet för socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2011-2014

Programmet tar sin utgångspunkt ifrån människan och dess behov och syftar till att uppnå sex visionspunkter.

  • Alla som bor i Västra Götaland ska ha ett bra jobb som bidrar till meningsfullhet och ett rikare liv
  • I Västra Götaland ska kollektivtrafik vara ett naturligt val
  • Västra Götaland ska stå för kunskap och skaparkraft
  • Västra Götaland ska vara den kulturellt mest levande regionen i Sverige
  • I Västra Götaland ges alla goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa
  • I Västra Götaland får patienter vård av hög kvalitet när den behövs

 

Här kan du hämta handlingsprogrammet som pdf

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-20 19:57