Våra kandidater i Göteborg

 

 

Kerstin Brunnström, 58 år 
E-post

Yrke: Miljöingenjör
Hemstadsdel: Örgryte

Detta vill jag med mitt uppdrag:  Jag vill vara med och åstadkomma en väl fungerande hälso- och sjukvård och bidra till en hållbar utveckling med fler jobb, mer miljö- och klimathänsyn och ett rikt kulturliv i Göteborg och Västra Götaland. Jag vill jobba för minskade klyftor i samhället och en väl fungerande samhällsservice för alla. Jag vill också bidra till delaktighet, respekt och bra samarbete i den grupp där jag arbetar så det blir roligt och givande för alla att delta.

____________________________________________

Leif Blomqvist, 63 år
E-post

Yrke: Civilingenjör och regionråd
Hemstadsdel: Älvsborg

Detta vill jag med mitt uppdrag: Jag vill genomföra partiets politik inom de områden jag verkar i. Lite förenklat bidra till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Alla tre dimensionerna behövs.

 

____________________________________________

Ulla Y Gustafsson, 63 år

E-post

Yrke: Utredningssekreterare
Hemstadsdel: Lundby

Detta vill jag med mitt uppdrag: Jag vill bidra till att medborgarna har ett så rättvist och jämlikt samhälle som möjligt, med trygghet under livets olika skeden (barnaår, arbetsår, sjukdom, äldreår).

 

 

____________________________________________

 

Frank Andersson, 55 år
E-post

Yrke: Fritidspedagog
Hemstadsdel: Linnéstaden

Det här vill jag med mitt uppdrag: Fortsätta att verka för att utjämna bl.a. inkomstklyftorna i samhället. Alla ska ha en ärlig chans.

 

 

____________________________________________

Vivi-Ann Nilsson, 60 år

E-post

____________________________________________

Håkan Werner Linnarsson, 39 år
E-post

Yrke: Projekt och utvecklingsansvarig
Hemstadsdel: Gunnared

Det här vill jag med mitt uppdrag: Ytterst handlar det om att bekämpa orättvisor. T.ex. Alla ska få vård efter behov, på sina villkor. Där kan Angereds Närsjukhus vara ett viktigt inslag.

 

 

____________________________________________

Gladys Yannelli, 53 år
E-post

Yrke: Mentalskötare
Hemstadsdel: Lärjedalen

Det här vill jag med mitt uppdrag: Att ha en möjlighet att påverka och utveckla Västragötalandsregionen bland annat inom sjukvårdsfrågor och fortbildning. Att känna att jag kan bidra med någonting till samhället vi lever i.

Att vara nära våra medborgare och på ett språk de förstår, förklara vilka och varför olika beslut har tagits.

____________________________________________

Abbas Zarrinpour, 57 år
E-post

Yrke: Energiexpert
Hemstadsdel: Kärra

Det här vill jag med mitt uppdrag:
- Att bidra till att bygga ett solidariskt samhälle
- Att barn & ungdomar oberoende vilken familj de kommer ifrån får någorlunda lika möjligheter att kunna förverkliga sina drömmar.

 

____________________________________________

Sofi Bringsoniou, 28 år
E-post

Yrke: Student
Hemstadsdel: Centrum

Det här vill jag med mitt uppdrag: Många i Sverige tror inte att det kommer att bli bättre i morgon än vad det är idag. Det är politikens största misslyckande. Vi måste ha ett samhälle där folk börjar drömma igen. Det vill jag bidra till.

____________________________________________

Henrik Johansson, 41 år
E-post

Yrke: Ombudsman
Hemstadsdel: Kärra

Det här vill jag med mitt uppdrag: Mer jämlik sjukvård, ett folkhälsoarbete där vi går från ord till handling och en bättre samverkan mellan alla aktiva för en bättre välfärd åt medborgaren.

____________________________________________

Beatrice Toll, 64 år
E-post

____________________________________________

Robert Hammarstrand, 39 år
E-post

____________________________________________

Gunilla Dörner Buskas, 44 år
E-post

____________________________________________

Bengt-Arne Reinholdsson, 66 år
E-post

____________________________________________

 

Shilan Majid Abdulrahman, 34 år
E-post

____________________________________________

Dragan Dobromirovic, 69 år
E-post

____________________________________________

Sofia Jonsson, 26 år
E-post

Gabriel Veble, 34 år
E-post

____________________________________________

Anette Bernhardsson, 64 år
E-post

____________________________________________

Goran Meriwani, 55 år
E-post

____________________________________________

Kalsoom Kaleem, 47 år

____________________________________________

Jan-Åke Ryberg, 59 år
E-post

____________________________________________

Ingrid Forsberg, 59 år
E-post

____________________________________________

Per Tenggren, 51 år
E-post

____________________________________________

Liisa Kirjavainen Hyväri, 66 år
E-post

____________________________________________

Patrik Johansson, 38 år
E-post

____________________________________________

Karim Zendegani, 37 år
E-post

____________________________________________

Ann-Britt Svensson, 62 år
E-post

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-20 20:20