Vård efter behov en självklarhet?

Läs hela rapporten här

------------------------------------

Moderaterna vill öka konkurrensen och den privata finansieringen inom vården. Det säger vi nej till då vi anser att vården ska finansieras solidariskt och finnas till hands för alla den dag man drabbas av sjukdom eller olycka.

Den borgerliga regeringen har lagstiftat att offentligt finansierad vårdverksamhet får ta emot privatfinansierade patienter. Det innebär att försäkringspatienter går före i operationskön eller att man som i Stockholm skapar dubbla köer där den som har en privat finansiering tillåts gå före.

Antalet människor med privata vårdförsäkringar har mer än fördubblats sedan lagen ändrades. Men det är inte de sjuka som får erbjudande om privata vårdförsäkringar. Det är människor som idag har arbete och god hälsa. Äldre och sjuka hamnar utanför. Det är en människosyn som vi aldrig kommer att acceptera.

Patienter behandlas som en vara på en marknad - vissa är mer värdefulla än andra. Det är inte vård efter behov och långt ifrån den sjukvårdsmodell som vi socialdemokrater står bakom.

Den politik som Moderaterna för i Stockholms läns landsting visar vad som sker när Moderaterna får bestämma villkoren för sjukvårdspolitiken.

I Västra Götalandsregionen har vi socialdemokrater istället en politik där resurser fördelas efter behov, där köerna till vården har kortats och ersättningar inom primärvården riktas till de patienter som har störst behov

Moderaterna vill öka konkurrensen och den privata finansieringen inom vården. Det säger vi nej till då vi anser att vården ska finansieras solidariskt och finnas till hands för alla den dag man drabbas av sjukdom eller olycka.

Den borgerliga regeringen har lagstiftat att offentligt finansierad vårdverksamhet får ta emot privatfinansierade patienter. Det innebär att försäkringspatienter går före i operationskön eller att man som i Stockholm skapar dubbla köer där den som har en privat finansiering tillåts gå före.

Antalet människor med privata vårdförsäkringar har mer än fördubblats sedan lagen ändrades. Men det är inte de sjuka som får erbjudande om privata vårdförsäkringar. Det är människor som idag har arbete och god hälsa. Äldre och sjuka hamnar utanför. Det är en människosyn som vi aldrig kommer att acceptera.

Patienter behandlas som en vara på en marknad - vissa är mer värdefulla än andra. Det är inte vård efter behov och långt ifrån den sjukvårdsmodell som vi socialdemokrater står bakom.

Den politik som Moderaterna för i Stockholms läns landsting visar vad som sker när Moderaterna får bestämma villkoren för sjukvårdspolitiken.

I Västra Götalandsregionen har vi socialdemokrater istället en politik där resurser fördelas efter behov, där köerna till vården har kortats och ersättningar inom primärvården riktas till de patienter som har störst behov

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-04 21:17