Hallandsakademien

j

Hallandsakademin är partidistriktets regionala framtidsprogram med syfte att lyfta våra förtroendevalda. Målet är att vi inför kommande valrörelser ska hitta många kompetenta medlemmar med förmågan att inneha viktiga förtroendeposter, såväl inom politiken som inom partiet. 

Hallandsakademien riktar sig till dig som idag inte har några större uppdrag men som har intresse och ambitioner för framtida uppdrag. Du kan ha varit med i partiet, fackklubben eller SSU en kort eller lång tid och vara ung eller äldre – det viktiga är att det finns både förutsättningar och ambitioner inför framtiden.

Hallandsakademien sträcker sig över ett tre terminer och innehåller sex gemensamma träffar varav tre internat. Däremellan består utbildningen av distansstudier på hemmaplan. Upplägg:

VT 2017 - Sverige idag

Hur Sverige ser ut idag. Fokus på problemområden ur ett socialdemokratiskt synsätt exempelvis ojämlikhet, segregation och ökade samhällsklyftor i Sverige. Fördjupning och problematisering av aktuella sakfrågor ur ett socialdemokratiskt perspektiv.

Datum: 25-26 mars & 13 maj

HT 2017 - Jag som socialdemokrat

Fokus på det egna politiska engagemanget, varför de är socialdemokrater och medlemmar i partiet. Att uttrycka politiska åsikter lättillgängligt och så att människor förstår. 

Datum: Meddelas senare

VT 2018 - Folkrörelsen

Fokus på rollen som förtroendevald i ett folkrörelseparti och som representant i politiska församlingar. Hur kan du efter utbildningen bidra till att stärka Socialdemokraterna som parti och den politiska utvecklingen. 

Datum: Meddelas senare

Ansök och läs mer om Hallandsakademien här

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-19 15:57