Medlemsutbildning steg 1

Välkommen till Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning. Medlemsutbildningen vänder sig till alla som är intresserade, såväl nya medlemmar som de som varit med i partiet en tid. Här får du möjlighet att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar.

Kursens innehåll

• Aktuell politik

• Vår ideologi

• Vår historia

• Vår organisation

• Grundläggande om mötesteknik

Tid för Kursen

Kursen sker på lördagar. Inom kort publiceras höstens tider. Vårens kurs har startat. För mer informaton om den vänligen kontakta expeditionen på info.halland@socialdemokraterna.se

Plats för kursen

Kursen kommer att genomföras i Falkenberg. Lokal meddelas i bekräftelsen ca 1 vecka innan kursstart.

Kostnad

Ingen deltagaravgift kommer att tas ut av deltagarna.

Partidistriktet i Halland svarar för eventuell reseersättning.

Eventuell förlorad arbetsförtjänst utgår ej.

Anmälan

Anmälan till kursen görs till info.halland@socialdemokraterna.se eller på tfn 035-10 41 35. Före kursstart kommer en bekräftelse att skickas till anmälda deltagare.

Tidsåtgång

Respektive kursdag beräknas pågå mellan 09.00 – 15.00. Partidistriktet i Halland svarar för lunch under dagarna.

Anmäl eventuella allergier eller liknande.

Viktigt att veta

Medlemsutbildningen genomförs i 3 steg, där steg 1 och 2 genomförs på hemmaplan i länet. Steg 3 kommer att genomföras på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen med möjlighet att träffa partivänner från hela Västsverige. Varje steg är fristående vilket innebär att man förbinder sig inte att delta i alla 3 stegen.

Avbokning/Återbud

Avbokning/Återbud senare än 4 dagar före kursstart innebär avbokningsavgift med 200 kronor som är kostnaden för mat och lokal.

 För mer information och frågor kontakta

Socialdemokratiska partidistriktets expedition

035-10 41 35
E-post: info.halland@socialdemokraterna.se

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-01 09:18