Erbjud alla under 25 år jobb eller utbildning


Efter fyra års borgerligt styre kan vi nu konstatera att regeringen misslyckats med jobben. Borgerligheten lovade fler jobb men resultatet har blivit 100 000 fler arbetslösa. Speciellt ungdomsarbetslösheten har formligen exploderat. Här i Halland handlar det om över en fördubbling på bara några år.

Trots att utvecklingen går åt fel håll så har regeringen stängt de dörrar som erbjuder ungdomar en väg framåt. En 22-åring som blivit arbetslös tvingas exempelvis vänta i mellan 3 till 6 månader innan det kan bli aktuellt med någon form av aktiv åtgärd. Detta borgerliga aktivitetsförbud för unga är helt oacceptabelt. Vi socialdemokrater menar att ungdomar som saknar jobb istället måste få hjälp från den stund de kliver in på arbetsförmedlingen. Vi vill föra en sammanhållen politik för fler ungdomar i arbete. Med en röd-grön valseger i höst kommer alla arbetslösa under 25 år att erbjudas arbete, utbildning eller praktik.

Arbetsgivarna hittar inte rätt kompetens
Vi vet att morgondagens arbetslinje också är en utbildningslinje. Redan idag misslyckas var femte rekrytering eftersom arbetsgivarna inte hittar den rätta kompetensen. Det visar att regeringens neddragning av arbetsmarknadsutbildningen är feltänkt. Vi vill därför göra tvärtemot vad regeringen gör och istället satsa på utbildningsåtgärder som ökar chanserna för ungdomar att få jobb. Sverige har inte råd med fler försuttna jobbchanser!

En avslutad gymnasieutbildning är idag ett krav för de allra flesta anställningar. Vi behöver därför lyfta kompetensen hos dem som inte har en fullständig gymnasieutbildning. Det gör vi genom att bygga ut den kommunala vuxenutbildningen och investera i ett särskilt ungdomslyft där unga arbetslösa kan läsa in en komplett gymnasieexamen.

Vi vill stärka arbetslösas chans till jobb 
Studier visar att den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen väsentligt förbättrar de arbetslösas möjligheter att ta de jobb som finns. Vi vill därför bygga ut denna utbildningsform. Tillsamman med ett batteri av andra insatser som praktik- och högskoleplatser handlar det i Halland om över 2 500 arbetslösa som erbjuds nya möjligheter.

För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden så vill vi slopa arbetsgivareavgiften för den företagare som anställer en arbetslös under 25 år. Denna insats ska även kunna kombineras med de så kallade nystartsjobben, vilka innebär att arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften. På detta sätt kan ungdomar få in en fot på arbetsmarknaden och visa vad de går för. De får referenser och erfarenheter som är ovärderliga i deras fortsatta yrkesliv.

Om vi vinner riksdagsvalet och kommunvalen i höst så kommer vi socialdemokrater erbjuda alla unga under 25 år i Halland ett jobb, en utbildning eller en praktikplats. Vi kan lova detta eftersom vi har en fungerande jobbpolitik som bara väntar på att sjösättas vid en röd-grön valseger.

Valet den 19 september är därför ett vägval.Ska vi få en regering som prioriterar jobb åt unga eller en borgerlig regering som prioriterar skattesänkningar för dem som redan har ett jobb? I höst bestämmer du vilken färdväg Sverige och Halland ska välja.

Lise-Lotte Olsson, Halland
Eva Borg, Kungsbacka
Jana Nilsson, Varberg
Gerry Norberg, Falkenberg
Anders Rosén, Halmstad
Micael Arnström, Hylte
Stina Lindberg, Laholm
Socialdemokratiska kommun- och landstingsråd i opposition

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-04 15:08