Jobben måste gå först i Europa

EU behöver en gemensam jobbpolitik, anser Kerstin Zander, vice ordförande i LO-distriktet i Västsverige, och Per Persson, IF-Metall och facklig ledare för Socialdemokraterna i Halland.

( Källa: Hallands Nyheter 2009 06 04)

 

Jobbkrisen – för en sådan kännetecknar Halland och hela Västsverige – kan beskrivas på flera sätt. Småföretagsbarometern, som Företagarnas Riksorganisation och Swedbank gav ut för en månad sedan, visade bl a den här slutsatsen för Halland: ”Sysselsättningstillväxten i länet faller kraftigt från höstens mätning, och nu blivit negativ för första gången sedan 1992.”
De här tendenserna är ännu tydligare hos ”grannen i norr”, d v s Västra Götaland. Sysselsättningen har sjunkit med 45 000 sedan krisen slog till med full kraft i Västsverige. Enbart i Halland har sysselsättningen minskat med drygt 6 000.
Samtidigt sticker arbetslösheten i väg. Enligt de senaste uppgifterna är det nu nästan 8 000 arbetslösa i Halland (inkl. aktivitetsstöd). Ungdomsarbetslösheten har fördubblats, och vi bävar för vad som kommer att ske till hösten.
Regeringen står inför ett slags värsta scenario: upp emot 11–12 procents arbetslöshet inom några få år. I klartext handlar det om närmare 100 000 människor i Västsverige. Nästan 67 000 är för närvarande arbetslösa (inkl. människor som har aktivitetsstöd).
Nedgången i sysselsättningen bekräftas också av den västsvenska konjunkturbarometern, som Region Halland och Västra Götalandsregionen presenterade förra veckan. Det är en klen tröst att under vinjetten ”Halland behåller täten” framgår det att ”den stora neddragningen i sysselsättningen väntas fortsätta till hösten, men i en lugnare takt än under vinterhalvåret”.
Regeringens s k arbetslinje och jobbpolitik har nått vägs ände. Jobb- och utvecklingsgarantin är ett fiasko. Det håller inte att bara skylla på någon annan.
Det här innebär också att när hallänningarna och alla andra medborgare inom EU använder sin valsedel i valet till Europaparlamentet sker det i en tid då massarbetslösheten är på väg att gastkrama en hel kontinent.
Europa måste ånyo bryta detta mönster och ta sig ut ur krisen. EU:s medlemsländer är så sammanflätade med varandra att resultaten blir större om de samlas kring en politik som sätter jobben först än om varje enskilt medlemsland ska uppfunna hjulet på nytt.
På vår dagordning står därför ett nytt EU-program för sysselsättning och tillväxt. Och så måste villkoren på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden bli klara och entydiga.
Investeringar är ett nyckelbegrepp i detta sammanhang. Det är också utbildning och riktade stimulanser till hushållen som t ex barnfamiljer, studenter och pensionärer.
Ytterst handlar det om att öka efterfrågan på nytt. Det är som Småföretagsbarometern för Halland visade: det viktigaste hindret för tillväxt i små företag är den svaga efterfrågan.
Det här innebär också ett politiskt vägval. Vi har gjort vårt: jobben går först i Halland, Sverige och EU. Moderaterna har – trots allt tal om annat – varit mer framgångsrika på att sänka skatter – mest åt dem som tjänar bäst – än en hållbar jobbpolitik. Att Sverige har blivit ett skatteparadis för dem med mycket pengar råder det ingen tvekan om.
Kerstin Zander
Per Persson

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-04 19:22