Uttalande antaget vid Socialdemokraterna i Hallands kongress 2009-04-04

 

 

Till regeringen

 

Regeringen har sänkt skatterna med 80 miljarder kronor. De som verkligen har tjänat mycket på dessa skattesänkningar är de rikaste i vårt land. För oss har det alltid varit en självklarhet att inkomster på samma nivå beskattas på samma sätt. Detta gäller inte längre.

 

År 2007 införde den borgerliga regeringen en särskild pensionärsskatt. Pensionärerna drabbas nu hårt genom att pension beskattas högre än lön. Exempelvis beskattas en pension på 12 500 kr med cirka 700 kr mer i skatt per månad än en inkomst för en löntagare på samma nivå.

 

Socialdemokraternas uppfattning är tydlig. Skatten skall vara densamma oberoende av om inkomsten kommer från jobb, a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning eller pension.

 

Just nu riskerar dessutom många pensionärer att drabbas dubbelt upp om den så kallade ”bromsen” i pensionssystemet slår till 2010. Förutom den högre skatten får de då också en rejäl sänkning av pensionen mitt i lågkonjunkturen. Därför kräver vi att regeringen agerar nu.

 

Pensionssystemet kan ses som ett kontrakt mellan generationer. Dagens pensionärer har genom sitt arbete byggt upp vårt land. De som är unga idag är garantin för att samhället fortsätter att utvecklas som ett generellt välfärdssamhälle. De är tryggheten både för dagens och morgondagens pensionärer, för sjuka, arbetslösa och för barn och gamla.

 

Socialdemokraterna kräver därför att politiken alltid sätter jobben först. Idag ökar ungdomsarbetslösheten lavinartat i Halland. Sedan februari 2008 har ungdomsarbetslösheten ökat med 62 procent i länet. Trots detta förhåller sig regeringen passiv. Framtidens utmaning ligger i jobben. Vi kräver att kraftfulla investeringar i utbildning och andra jobbfrämjande åtgärder för våra ungdomar ska genomföras så att de kan rusta sig ur jobbkrisen och därmed säkra det framtida välfärdssamhället. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa pensionerna.

 

Vi socialdemokrater i Halland, samlade på kongress i Laholm, kräver att den borgerliga regeringen ändrar sin orättvisa politik mot pensionärerna och börjar föra en politik för jobb mot våra unga.

 

 

-----------------------------------------------

Hans Hoff, distriktsordförande