Etiska och sociala krav vid upphandling

Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande

Det är inte acceptabelt att människor runt om i värden får sina mänskliga rättigheter kränkta och sin miljö förstörd när de producerar de varor vi köper. I mars 2006 skrev jag en motion där jag ville att Landstinget Halland skulle börja ställa krav vid upphandlingar så att människor inte onödigtvis utnyttjas samt att om möjligt ta större miljöhänsyn. Jag föreslog att upphandlingen tex skulle underställs ILO:s kärnkonventioner (ILO är FN:s organ för frågor som rör arbetsliv och sysselsättning). Dessa kärnkonventioner innehåller de mest grundläggande rättigheterna i arbetslivet, så som förbud mot tvångsarbete, förbud mot barnarbete, förbud mot diskriminering samt rätten att få organisera sig. Därmed skulle Landstinget Halland sluta utnyttja den ”Rea på mänskliga rättigheter” som finns runt om i världen.

I augusti 2006, mitt i valrörelsen, deltog Mats Eriksson och jag i ett radioprogram. Där sa Mats Eriksson att vi självklart inte skall handla produkter där man använt barnarbete eller tvång och att vi har gjort det mot bättre vetande. Att det nu var juridikens sak att titta på hur man kan göra och att motionen skulle handläggas i vanlig ordning. Men ännu har vad jag vet inget hänt i frågan, ännu har min motion inte blivit besvarad.

Sedan 2001 har FMV ( Försvarets materielverk) krävt att ILOs kärnkonventioner ska följas i tillverkningen när FMV köper in personlig utrustning (tex kläder). Detta har lett till bra arbetsvillkor får många anställda runt om i värden.

I september i år förklarade Sveriges Kommuner och Landsting att det är tillåtet att ställa etiska krav. Från och med 1 januari 2008 kommer Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne att ställa sociala och etiska krav i samband med upphandling. Utöver ILO:s kärnkonventioner kommer man också att ställa krav på att produkterna skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med FN:s barnkonvention och uppfyller grundläggande skydd för miljön och arbetsmiljön.

Min fråga är:

När skall Landstinget Halland börja ställa sociala och etiska krav i samband med upphandling?

Kungsbacka den 22 oktober 2007

Maud Lanne
Ledamot i Landstingsfullmäktige (s)


 

2007-11-02 08:20