Nollvision för självmord i Halland

Motion inlämnad den 27 mars 2006

Självmord är ett stort och allvarligt problem i Sverige. Antalet självmord under ett år är drygt tre gånger högre än antalet döda i trafiken. I åldrarna 15–45 år är det den vanligaste dödsorsaken. Trots detta satsas bara en bråkdel av de resurser som satsas på att förebygga trafikolyckor på självmordsprevention.

Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att förbättra samhällets möjligheter att förebygga självmord. Det handlar givetvis om vilka resurser som avsätts. Men det är också viktigt med en tydlig politisk vilja att göra något åt situationen. Ett viktigt steg för att uppmärksamma situationen och tydliggöra dess höga prioritet menar jag vore att Landstinget Halland beslutade att ställa sig bakom en nollvision för självmord i Halland.

En nollvision skulle markera landstingets beslutsamhet att göra något åt situationen. Nollvisionen skulle sedan kunna omsättas i tydliga uppdrag till primärvården, psykiatrin och andra berörda.

Internationellt finns många exempel på framgångsrika insatser mot självmord. Gemensamt för dessa insatser är tydliga viljeyttringar från de politiskt ansvariga, en bred samverkan mellan såväl professionella som frivilligorganisationer samt riktade resurser.

Ett självmord är en stor tragedi för alla inblandade. En tragedi som blir ännu större av vetskapen att det med rätt insatser kanske kunde ha förhindrats.

Jag föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att ställa sig bakom en nollvision för självmord i Halland.


Hans-Jörgen Wahlhed
Socialdemokraterna


 

2007-10-26 12:21