Sjukresa till tandvård

Nu kan man åka sjukresa även till tandvårdsenhet som ligger längre bort än närmaste tandvårdsenhet! I maj 2007 beslöt Landstingsstyrelsen att om man har rätt till sjukresa så får man sjukresa till den vårdenhet inom Vårdval Halland som man valt. Detta oavsett var den ligger. Dessförinnan fick man bara sjukresa till närmaste vårdenhet. I dag beslöt Landstingsstyrelsen att från och med 1 januari 2008 gäller samma regler för sjukresor till tandvårdsenheter.

Kort om sjukresor
Patienten står alltid för en del av kostnaden själv, 25 kronor när man åker kollektivt och 40 kronor vid övriga färdsätt. Reser patienten med egen bil får patienten milersättning för resor som är längre än 3,1 mil - enkel resa. Ersättningen är 13 krona per mil.
Har man medicinska skäl får man åka sjukresebil eller sjukresetaxi. Men då krävs ett intyg av exempelvis läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast.

Vill du veta mer om sjukresor kan du läsa i Landstingskatalogen som du fått hem i brevlådan eller gå in på www.lthalland.se. Frågor besvaras också av Resambokning tfn 0771-91 00 90.

 

2007-12-17 15:42