Kyrkoval

Svenska kyrkan är en av Sveriges viktigaste samhällsinstitutioner. Kyrkan finns där för människor i livets svåraste och finaste stunder, bedriver diakoniverksamhet för de som har det svårt, viger nykära, har biståndsverksamhet och finns där som stöd för de som söker andlighet. Svenska kyrkan styrs politiskt. Det är kyrkans medlemmar som var fjärde år väljer vilka värderingar som ska prägla verksamheten. Socialdemokraterna ställer upp i valet med värderingar som handlar om öppenhet, solidaritet och en kyrka öppen för alla, inte bara en lärd elit. Konkreta frågor som kvinnliga prästers medverkan i kyrkan och avgiftsfri ungdomsverksamhet är några av de frågor vi driver och möter starkt motstånd i. Inte minst i Göteborgs stift som Halland till störst del består av. 

Var fjärde år väljs politiker till Svenska kyrkans olika beslutande församlingar genom kyrkovalet. Alla val är direkta, och kyrkovalet genomförs på ungefär samma sätt som de allmänna valen. På så sätt får Svenska kyrkans 6 miljoner medlemmar bestämma hur kyrkan ska fungera. Nästa kyrkoval är 17 september 2017.

Som kyrkopolitiker är du med och tar beslut om kyrkans verksamhet och ekonomi lokalt i församlingen, regionalt i något av de tretton stiften eller nationellt i kyrkomötet. Oavsett var du sitter jobbar du aktivt med värderingar och kommer in i politiskt arbete i praktiken. Vi söker nu dig som är intresserad av att höra mer om kyrkopolitiskt arbete. Anmäl ditt intresse genom att ta kontakt med din arbetarekommun, oss på partidistriktet eller direkt via blikyrkopolitiker.se