Region

Halland behöver byta ledarskap i regionen. Det märks i hälso-, och sjukvården med personalbrist och befintlig personal som går ner i arbetstid för att de inte orkar mer. Det märks när det upphandlas om kollektivtrafik och busschaufförerna riskerar sina jobb när en ny aktör träder in. Det märks i en ökad psykisk ohälsa hos befolkningen och en psykiatri som är kraftigt överbelagd och där personalen går på knäna. Och det märks när det inte satsas tillräckligt på att ta tillvara på den kunskap och utbildning som kommer från andra länder till Halland. 

I opposition jobbar vi varje dag för att få gehör för vad vi ser behöver förändras. Inom hälso-, och sjukvården vill vi att regionen ska satsa på att få till bättre arbetsmiljö för de anställda, planera för framtida specialistbehov, utveckla en personalresursenhet där timanställda kan få heltidsanställning, avveckla vårdvalet inom psykiatrin som slitit sönder den och införa en anställningsgaranti för elever på vård-, och omsorgscollege. Vi tycker dessutom att regionen bör satsa dubbelt så mycket på validering av kunskap och utbildning från utlandet, införa fler sommarjobb och kräva personalövertagande när de upphandlar kollektivtrafik i regionen. 

Våra politiska förslag presenteras i form av motioner, interpellationer och i förslag till budget varje år. Förutom det är vi aktiva med att försöka få gehör för frågorna i arbetet i regionens nämnder. I menyn till vänster hittar ni vårt senaste budgetförslag (som lades fram gemensamt med Vänsterpartiet), motioner (politiska förslag) och interpellarioner (skriftliga frågor) från våra politiker i regionen. Där finns även vårt framtidskontrakt som är grunden till all politik vi driver i region Halland. 

Läs mer om vad vi vill genom att klicka dig fram i menyn till vänster och hör av dig om du har tankar eller synpunkter. Antingen direkt till våra politiker eller via vårt partidistrikt

buss beslutarbetsmiljö