Interpellation

 

Ställd till regionstyrelsens ordförande

 

Arbetslösheten i Halland är hög, särskilt bland yngre. Samtidigt blir det allt tydligare att arbetsgivarna i Halland lider av en växande brist på arbetskraft som kvalifikationsmässigt matchar deras behov. Företagen anger som oftast att det är svårt att rekrytera personer med rätt arbetslivserfarenhet eller rätt utbildning.

Vi Socialdemokrater vet av erfarenhet vad som behöver göras för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden; arbetskraften måste helt enkelt få rätt kvalifikationer för ökad anställningsbarhet och kvalifikationer fås bland annat genom arbetslivserfarenhet. Vi socialdemokrater tycker att Region Halland måste ta ett större ansvar som en stor arbetsgivare och erbjuda fler unga möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Den arbetslivserfarenhet som de får gör nästa steg in på arbetsmarknaden betydligt lättare.

Det finns mycket i Regionen som unga kan jobba med, dessutom behöver en generationsväxling förberedas inom flera av Regionens verksamheter. Vi Socialdemokrater föreslog i en motion för snart två år sen att Region Halland kraftigt ska ökar antalet sommarkraft anställningar och traineetjänster samt att inför ett studentmedarbetarsystem. Det har nu gått snart två år utan att den har blivit behandlad av den borgerliga majoritet. Det är två förlorade år för våra arbetslösa ungdomar.

 

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är:

 

  • Varför är inte en sådan här viktig motionen behandlad.

  

  • Hur ser du på Region Hallands ansvar i denna viktiga fråga?

 

  • Om du tycker att Region Halland har ett ansvar,  vad bör Region Halland då göra.

 

Per Persson Socialdemokraterna

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-11 13:48