Interpellation ställd till regionstyrelsens ordförande

 

I tidigare Regionförbund Halland gjordes en rapport som handlade om BUC- ”Barn och Unga i Centrum”. Målsättningen med ett sådant centrum var att erbjuda barn och unga en mottagning som är anpassad, multidisiplinär och där flera myndigheter samverkar under samma tak för att utföra barnförhör, rättsliga, sociala, barnpsykriatiska och medicinska utredningar, samt att erbjuda familjen krisstöd.

 

Det blev inget av denna utredning utan idag fungerar den mest som en hyllvärmare. Nu är frågan lyft igen i och med beslutet som fattades på regionstyrelsens möte den 23 februari 2011.

Där beslutades  om ett ”Mål och Inriktningsdokumentet för Regionkontoret 2011”.

 

Under området God Vård, blev det inskrivet följande:

 

Tillsammans med kommunerna arbeta med förbättrade, samordnande vårdprocesser för att öka kvaliteten i insatser för barn och ungas hälsa ur ett helhetsperspektiv, i synnerhet avseende barn och ungas psykiska hälsa samt barn som utsatts för övergrepp eller brott.

 

Min fråga till regionstyrelsens ordförande är:

 

Vad har gjorts i denna fråga?

Hur långt har regionkontoret kommit i detta arbete ?

När i tid kommer vi att kunna fatta ett beslut i frågan?

 

Margit Bik, Socialdemokraterna

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-01 14:12