Var finns bussar med Nattstopp?

 

Interpellation ställd till Hallandstrafikens orförande Gun-Marie Stenström

 

Den 22/9-2011 lämnade jag in en motion angående Nattstopp på Hallandstrafikens bussar. Motionen behandlades och bifölls på Regionfullmäktige den 15/2-2012  där att-satsen löd:

Vi inför Nattstopp snarast på bussarna i kollektivtrafiken som försöksverksamhet samt att vi utvärderar resultatet efter ett år.

Där blev även ett tillägg som löd:

Införandet av Nattstopp ska föregås av en överenskommelse mellan Hallandstrafiken och operatören för att reglera ansvarsfrågor enligt trafiklagstiftningen. Försöket ska utvärderas efter ett år.

Nu är det ju inte långt kvar tills det är två år sedan motionen bifölls i fullmäktige, då skulle det vara bra med en återkoppling hur införandet har gott. Var bedriver Hallandstrafiken försöksverksamheten?  När vi kan ha utvärderingen på våra bord?

 

Margit Bik, Socialdemokraterna

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-20 18:20