Angående svaret på min interpellation om Nattstopp på Hallandstrafikens bussar!

 

Jag tackar för svaret från Gun-Marie Stenström, ordförande i Hallandstrafiken. Önskar att jag inte behövt ställa interpellationen "Var finns bussar med Nattstopp?"utan att projektet skulle ha varit igång men nu var det inte det så och för att få lite fart i ärendet så frågande jag henne hur det gick.

 

Hallandstrafiken har uppdraget att genomföra en testperiod med nattstopp. Tyvärr har inte fullmäktigebeslutet föranlett att någon testperiod genomförts ännu. Hallandstrafiken har emellertid för avsikt att påbörja en testperiod under första kvartalet 2014 som ska pågå 18 månader och utvärderas efter 12 månader. Testet kommer att genomföras i Halmstad stadsbusstrafik. Hallandstrafiken har haft samråd med anlitade operatörer. Det som kvarstår att klargöra är hur vi säkerställer mätning av upplevd trygghet, före under och efter testperioden.

 

Jag är glad att man valt Halmstad för där finns en stor potential för ett ökat åkande med bussarna. Det har visat sig att ökningen sker på kvällar o nätter när tryggheten upplevs att öka.

 

Det ska bli spännande att följa och jag är övertygad att det är här för att stanna.

 

Det viktiga i upp-starten är att det informeras mycket och tydligt om att man kan fråga chauffören om att bli avsläpp mellan busshållsplatserna. Tryggheten ligger i att veta att möjligheten finns.

 

Margit Bik

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-15 09:11