Varför skall valfrihetsvården bara gälla de som själva kan ta sig till vården?

 

Interpellation ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Mats Eriksson 

Den 1 oktober i år ändrades reglerna för sjukresor. När jag i oktober fick broschyren SJUKRESOR I HALLAND i min hand fick jag en smärre chock .

 

  • Man har inte längre rätt att få sjukresa om man söker vård utanför Halland om Region Halland kan erbjuda motsvarande vård.

 

Tidigare regler sa att man fick åka till närmste plats där man kunde få vård. 

För invånarna i Kungsbacka och i viss mån i Varberg får denna nya regel enorma konsekvenser. 

Det betyder att valfrihetsvården hädanefter bara gäller dem som själva kan ta sig till vården. Ur likabehandlingssynpunkt måste detta vara helt förkastligt. 

Det kan inte heller bli vare sig billigare eller bättre.

Kungsbackas sjuka tvingas åka en längre sjukresa till Halmstad eller Varberg istället för till Mölndal/Göteborg. För många gamla medför detta en stor extra påfrestning.

Dessutom tvingas man avbryta gamla vårdkontakter, med alla komplikationer det innebär. 

I de fall där vården enbart finns i Göteborg måste vårdpersonalen ägna ännu mer tid till att skriva sjukreseintyg. 

Har Region Halland verkligen möjlighet att ta emot en stor del av de som brukat söka vård i Mölndal/Göteborg?

 

Mina frågor till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Mats Eriksson är: 

Anser du att denna förändring är rimlig?

Om inte när kommer denna regel att ändras så att valfrihetsvården åter gäller alla? 

Maud Lanne Socialdemokraterna

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-09 10:16