Lösningsförslag på personalbristen inom vården

Ett stort problem för region Halland är att de inte lyckas locka sökande till sina tjänster inom hälso-, och sjukvården. Socialdemokraterna presenterar ett förslag till lösningspaket efter att ha diskuterat en del av förslagen med eleverna på Vård och omsorgscollege. Förslagen är en del av det budgetförslag som Socialdemokraterna lägger fram tillsammans med Vänsterpartiet i Regionfullmäktige nästa vecka.

Lise-Lotte Bensköld Olsson och Jonas Strand (regionpolitiker Socialdemokraterna) besökte Sannarpsgymnasiet och Vård och omsorgscollege i Halmstad och diskuterade varför eleverna valt att läsa på programmet och vad de tror om sin framtida karriär. Eleverna var mycket positivt inställda till förslaget om anställningsgaranti (se nedan). De trodde både att det kan locka studenter till programmet och att det vore mer rimligt jämfört med en timanställning som de annars såg framför sig.

Satsningar för att få bukt med personalbristen inom hälso-, och sjukvården i Halland inkluderar:

-       Planering inför framtiden

Pensionsavgångar går att förutse i god tid. Regionen har redan nu brist på specialister (läkare och sjuksköterskor) och det kommer bli värre. Vi föreslår att regionen upprättar 5-, 10-, och 15årsplaner för att i god till planera för vilka specialister som kommer att behövas och utbildas framöver.

-       Aktivt arbete med att förbättra arbetsmiljön

Idag vet vi att många väljer att arbeta deltid för att de inte orkar med heltid. Sjukskrivningstalen är dessutom höga (5 % bland alla anställda och 8 % bland undersköterskor) och vi behöver arbeta med att förbättra arbetsmiljön så fler trivs, mår bra, orkar jobba heltid och sjukskrivningstalen kan gå ner.

-       Utveckla en personalresursenhet

Använd personalresursenheten till att anställa sköterskor som tillsvidareanställda istället för att lägga resurser på att ringa in timanställda.

-       Anställningsgaranti för elever på Vård och omsorgscollege

Många jobbar idag som timanställda under en tid innan de får en fast anställning. Det gynnar varken arbetsgivare eller personal. Vi behöver få fler sökande till Hallands Vård och omsorgscollege samtidigt som regionen behöver fylla på med personal. Att garantera anställning i regionen för elever med godkända betyg kunde både få fler att söka programmet och visa att regionen värdesätter undersköterskorna.

VOC

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-21 16:59