Endometrioscenter i Halland

MOTION till regionfullmäktige

 

Motion om att utreda förutsättningarna för ett Endometrioscenter i Halland.

 

Endometrios är en kvinnosjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. I Sverige innebär det cirka 200 000 kvinnor. 60 % av dessa kvinnor har aktiva symptom, det vill säga smärtor eller andra besvär. Dessutom lider uppskattningsvis var femte drabbad kvinna av svåra symptom. Endometrios går inte att bota men det finns olika behandlingar för att minska lidandet. Sjukdomen förväxlas ofta med andra sjukdomar, symptom och tillstånd. Bristen på kunskap rörande sjukdomen har lett till att det idag tar mellan åtta och tio år i genomsnitt för en kvinna att få rätt diagnos.

 

Sjukdomen beror på att endometriet (livmoderslemhinnan) finns utanför livmodern. När en deficit i immunförsvaret finns uppstår en situation där slemhinnan inte bryts ner utan istället orsakar kroniska inflammationer, sammanväxningar av olika svårighetsgrad, ibland mellan organ, samt blodfyllda cystor på äggstockarna. Varför kvinnor får sjukdomen är inte helt fastställt men det finns studier som visar ett samband mellan stress och infektioner, arv och andra yttre orsaker.

Eftersom endometrios inte går att bota krävs betydande resurser för att minska och lindra, de ofta svåra symptomen. Kvinnor som lider av endometrios är ofta högkonsumenter av vård och har också, enligt en norsk studie, högre sjukfrånvaro än andra jämförbara grupper, 38 dagar, jämfört med nio dagar per år. Samma studie visar att om kontakten med vården för dessa kvinnor förbättrades, sparar samhället sannolikt 150 miljoner kronor, vilket motsvarar en besparing på tio procent. Varje kvinna som lider av endometrios kostar samhället cirka 93 000 kronor per år i genomsnitt.

Vården av endometriospatienter är ofta komplex och kräver flera discipliner, i synnerhet för den femtedelen av kvinnorna som lider av svåra symptom. Det krävs ofta kirurgiska, mediciniska och psykologiska insatser. Idag är vården av kvinnorna långt ifrån optimal och den sker i stuprör, när den borde vara samordnad. För att öka andelen kvinnor som mår bättre under längre tid, och för att förbättra vården krävs att det sker i form av samarbete mellan alla de läkare som idag behandlar kvinnorna på eget håll.

Det finns endast två endometrioscentrum i Sverige, ett i Huddinge och Uppsala respektive. Behovet av samlad specialistvård för kvinnor med endometrios i västra Sverige är mycket stort och ökar hela tiden. Den högspecialiserade vård som det rör behöver finnas samlad för att kunna minska de samhällskostnader som finns men primärt för att minska det oerhörda lidande som svår endometrios innebär.

På Karolinska sjukhuset finns det idag möjlighet att få hjälp av smärtläkare, sjukgymnast, kolorektalspecialist, urolog, ultraljudsspecialist, radiolog, kurator, robotkirurg, fertilitetsspecialist och psykiatriker som en del av deras multidisciplinära team, detta är utöver deras ordinarie medarbetare som består av gynekologer, endometriossjuksköterskor och barnmorskor. Vården som ges på Karolinska sjukhuset har uppvisat goda resultat, och de berörda kvinnorna har goda erfarenheter från att ges vård för hela personen på samma klinik. 

I Region Halland finns idag en av landets främsta specialister på Kungsbacka sjukhus, det finns en robotkirurg med tillhörande robot i Varberg och det finns ett nystartat smärtteam i Varberg för att nämna några av de specialistkompetenser som idag finns i Halland. I Västra Götaland har det precis gjorts en utredning och de står vid ett vägskäl för om ett center skall inrättas.

 

Vi föreslår Regionfullmäktige besluta att:

Beskriva och kartlägga nuläget för kvinnor som lider av endometrios i Halland.

Kartlägga vilken vård, och på vilka på nivåer inom sjukvården i Region Halland dessa patienter söker vård

Utreda förutsättningarna för ett regionalt samarbete mellan Region Halland och Region Västra Götaland inom endometriossjukvården i syfte att bilda ett endometrioscentrum.  

 

Fjärås den 20 september 2014

Susann Petrusson, socialdemokraterna

Maud Lanne, socialdemokraterna

Lise-Lotte Bensköld Olsson, socialdemokraterna

Sara Heikkinen, socialdemokraterna

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-02 14:16