Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel

2014-10-01

 

MOTION till regionfullmäktige                                                                                                                         

Angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel

 

Under de senaste åren har behandling med blodförtunnande läkemedel ökat och allt fler hallänningar får en sådan behandling. Det är en effektiv insats men har en negativ sida för patienten, det ska göras regelbundna uppföljningar så att doseringen är på rätt nivå. För patienten blir det i många fall mycket resande för ett enkelt blodprov och för sjukvårdensverksamheter är det en stor manuell hantering. Detta kan förenklas genom att vi inför självtestutrustning vid blodförtunnande behandling både för egenvård och för användning på våra vårdcentraler.

 

De positiva aspekterna av ökad självtestning och behandling för såväl den enskilde som sjukvården är uppenbara. Sjukvården avlastas och patienten får möjlighet till ett liv med bättre livskvalité och får bättre förutsättningar att vara yrkesverksam.

 

SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, har i en rapport för ett antal år sedan konstaterat att självtestutrustningen med egenvård är minst lika säker som den traditionella sjukvårdslösningen.

 

Landstinget i Stockholm behandlar denna utrustning som hjälpmedel och föreskriver den fritt för patienterna. Deras bedömning är att det ger vinster för en stor del patienter som kan självtesta sig och det ger avlastning för sjukvården.

 

Därmed yrkar jag på:

 

Att Region Halland ska införa användandet av självtestutrustning vid blodförtunnande behandling för utvalda patienter för möjlighet till egenvård.

 

Att den utrustning som kan användas för egenvård i hemmet ska kunna förskrivas som hjälpmedel.

 

Margit Bik,  Socialdemokraterna

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-02 14:38