Utveckla Hjärt-och Lungräddning i Halland

 

MOTION till regionfullmäktige

 

Stoppa ett hjärta i kaos

Varje år drabbas minst  10 tusen männiksor av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Behandlingen påbörjas på ca 5 000. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.

 

Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar men ofta drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osykronisrat  utan att kunna pumpa runt blod i kroppen. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % / min.

 

Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt-och lungräddning och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Genom detta pumpar man manuellt runt blodet i kroppen. På så sätt kan hjärtat återfå sin normala rytm och kunna pumpa blod. Man räddar liv samt sparar pengar

 

Nuläget i Halland

Svenska rådet för HLR (Hjärt-lungräddning) rekommenderar riktlinjer för HLR utbildning. FoUU är en samordnare av HLR verksamheten på Hallands Sjukhus medan verksamheten av tradition sköter detta lokalt.

 

Enligt rutin för HLR (ledningssystemet) gällande Hallands sjukhus ska all personal utbildas en gång per år. Idag äger förvaltningar och verksamhetschefer den här frågan i Hallands Sjukhus och de har ansvar för sina anställda och patienter. Verksamhetscheferna har ansvaret inom respektive Verksamhetsområde och därmed också uppföljning och följsamhetsansvar. Tyvärr så fastnar ansvaret hos verksamhetscheferna, så att det nationella rådets riktlinjer inte följs.

 

FoUU vet inte på grund av att verksamhetscheferna har ansvar om det följs kontinuerlig uppföljning och utbildning samt årliga repetitioner. Sjukhuspersonalen i hela Halland borde få kontinuerlig utbildning, eftersom det ingår i deras naturliga yrkeskompetens utbildning.

 

Det finns HLR grupp med representanter från verksamheter i Varberg och Halmstad som består av chefer och när man tittar TILDA (webbaserat utbildningsvertyg) uppföljning under Lina, så ser situationen inte bra ut på våra sjukhus. Med nuvarande insatser når man inte målet ”målluppfyllelse” Frågan är inte aktuell i våra andra regionala verksamheter.

 

Det krävs samordning för att Utbildning, Utvärdering, Uppföljning och Måluppfyllelse i hela regionens verksamheter. Det finns dock kompetens inom FoUU Halland som kan avropas vid behov från hela RH.

 

FoUU som paraply organisation kan ge direktiv till alla verksamheter för att radera kalabaliken som råder idag. Om HLR utbildningen ligger direkt under FoUu:s uppdrag och även kan vara huvudsamordnare kan man organisera enligt HLR Rådets riktlinjer.

AED(Automatisk extern defibrillator)

Hallands Sjukhus Halmstad har deltagit i upphandling som avslutades i våras 2012. Frågan ägs av förvaltningscheferna inom respektive förvaltning. Våra sjukhus har olikheter. Varje verksamhetschef måste köpa AED, men FoUU har ingen aning angående vilka arbetsplatser som har AED inom Regionhalland.

 

FoUU vet att vissa avdelningar har men ingen samordning sker.

 

Samordning i andra Regioner/Landsting

Andra regioner/landsting har bra samordning, men inte i vår region. t.ex.

- Dalarna gick med SAMS (Saving More Lives in Sweden) projektet:

Räddningstjänsten i Dalarna larmas ut tillsammans med ambulans vid misstänkta hjärtstopp.

 

- Stockholm gick med i SALSA (SAving Lives in the Stockholm Area) projektet:

Ambulans, räddningstjänst och polis larmas ut samtidigt vid misstänkt hjärtstopp i Stockholms län. Vissa polisdistrikt har medverkat sedan 2007.

 

 

Med anledning av ovan skrivet föreslår jag:

 

Att ge uppdrag till FoUU att utse en regional samordnare för att organisera, utbilda, utvärdera, följa upp och uppfylla HLR utbildning i hela regionen,

 

Att anställda inom regionala verksamheter ska utbildas kontinuerligt enligt riktlinjer av Svenska rådet för hjärt-lungräddning,

 

Att successivt införa  AED på våra arbetsplatser med mer än 25 anställda,

 

Att samarbeta med HLR Rådet för att starta ett projekt i Halland, där ambulans, räddningstjänst och polis medverkar.

 

 

Hüseyin Mirza Karagöz

Socialdemokraterna

 

Inlämnad  2013-11-18

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-09 11:23