Värna Hallands busschaufförer!

För Socialdemokraterna är det självklart att värna om att alla ska känna sig trygga på jobbet. Det är en del av den svenska modellen att ha en trygg anställning med rättvis lön och arbetsvillkor. Idag hade representanter från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna i Halland möjlighet att stå upp för samma sak. Hallandstrafikens styrelse röstade om man skulle kräva personalövertagande vid upphandling av kollektivtrafik. Denna gång gällde frågan skolskjutsen i Kungsbacka men samma princip kan appliceras på all upphandling av kollektivtrafik.

Busschaufförerna är i nuläget inte garanterade att behålla jobbet när en ny aktör vinner en upphandling. Enda möjligheten att garantera att busschaufförerna behåller sitt jobb är att skriva in som krav i upphandlingen att personalen ska övertas. Görs inte det kan den nya arbetsgivaren själv välja vilka som ska få behålla jobbet och vilka som får gå. Det spelar ingen roll hur länge en person haft sin tjänst.

Idag, 23 mars, röstade Hallandstrafikens styrelse om ett krav på personalövertagande skulle krävas vid upphandling av skolskjuts i Kungsbacka. Samtliga partier, förutom Socialdemokraterna, röstade nej till detta. 

Busschaufförer

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-23 19:10