Vårt budgetförslag till regionfullmäktige

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt fram ett gemensamt budgetförslag för Region Halland 2017. Förslaget lyfter bland annat framtidssatsningar för en förbättrad personalsituation, dubblering av antalet sommarjobb och ett regionalt innovationsråd.

-          Våra medarbetare är vår främsta tillgång, menar Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd (S). För att morgondagens arbetskraft ska välja Region Halland krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete för goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö, något som idag brister och i längden riskerar att drabba våra patienter.

En intern personalresursenhet ska ges förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och personalbemanning. Budgetförslaget innehåller även förslag med fokus på ökade möjligheter till praktik i regionens verksamheter, fler traineeplatser och möjligheter att anställa studentmedarbetare och en dubblering av antalet sommarjobb inom Sommarkraft.

Förändringarna som planeras i Vårdval Halland Närsjukvård ser man positivt på, översynen har under en längre tid efterfrågats från (S) och (V). Förändringarna bidrar till en mer jämlik vård då hänsyn nu tas till socioekonomiska faktorer i ersättningssystemet. När det gäller det specialiserade vårdvalet, Vårdval Halland Plus vars målsättning var att förbättra tillgängligheten till specialiserad vård (hud och psykiatri) för den halländska befolkningen har man inte nått önskat resultat.

-          Det finns tydliga ideologiska skillnader i vårt förslag jämfört med majoriteten, anser Axel Wigforss, gruppledare (V). För att hålla ihop vårdkedjan och ge hallänningarna tillgång bästa möjliga vård vill vi därför fasa ut Vårdval Halland Plus.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill även investera i ökad innovationskraft i Halland. Ett innovationsråd ska samla flera aktörer för att aktivt ta initiativ och verkar pådrivande avseende innovations- och näringslivsutvecklingen i Halland.

-          Fler idéer behöver tas till vara och bli verklighet, på så sätt genereras fler företag, ökad tillväxt och fler jobb, säger Therese Stoltz, ledamot i Regionstyrelsens Tillväxtutskott.

Här kan du läsa budgetförslaget i sin helhet.

För mer information, kontakta,
Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd och gruppledare (S), tfn 0709-228311.
Axel Wigforss, gruppledare (V), tfn 0739-393519.
Therese Stoltz, ledamot Regionstyrelsens Tillväxtutskott (S), tfn 07033-82095.

Lise-Lotte gladTherese gladAxel Wigforss Vänsterpartiet Halland

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-27 14:11