Meddelarfrihet för alla i skattefinansierad verksamhet

Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet gäller idag inte för personer som jobbar i privata företag som finansieras av offentliga medel. Det innebär att t.ex. en lärare på en privat skola finansierad med skattemedel inte har rätt att anonymt meddela till en tidning om rektorn använder skolans pengar på ett felaktigt sätt. Medan en anställd på en kommunal skola är skyddad genom meddelarskyddet. Det är till och med så att den privatanställde läraren, som talar med pressen, riskerar skadestånd för avslöjande av företagshemligheter.

Privatanställda måste ha samma yttrandefrihet som offentligt anställda inom skattefinansierad verksamhet. Att jobba för att det föreslogs i en motion som behandlades på distriktskongressen i Halland för ett antal år sen. I höstas lämnade våra riksdagsledamöter Adnan Dibrani, Jennie Nilsson och Hans Hoff in en motion om frågan och idag röstades motionen igenom i riksdagen. I och med det har riksdagen ställt sig bakom att samma meddelarskydd ska gälla för personer som jobbar inom kommunal och privat verksamhet finansierad med offentliga medel.

Motionen finns att läsa i sin helhet på riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H302457/.

H

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-21 19:02