Begäran om ersättning

Under 2016 kommer vi på Partidistriktet att testa hur det fungerar att 
våra medlemmar begär sin ersättning via länk i stället för via papper.

Vi hoppas att detta ska göra hanteringen enklare för våra medlemmar,
men också att det bidrar till en säkrare och tydligare hantering för
alla inblandade parter.

Du kan begära ersättning för:

  • utlägg
  • milersättning
  • resekostnader 

 

Följande gäller för att få ersättning från partidistriktet:

”Om partidistriktet utser en person och denne representerar partidistriktet står vi för resa och faktiskt förlorad arbetsförtjänst med intyg från arbetsgivaren.

Reseersättning utgår med belopp motsvarande den skattefria ersättningen eller med styrkta kvitton vid resor med kollektivtrafik och övriga utgifter exempelvis parkeringskvitton då partidistriktet kallar till möte.”

Reglerna innebär att då partidistriktet utser en sammankallande i en grupp är det endast den personen, alltså den sammankallande som kan begära ersättning från partidistriktet.

 

2016 års sista utbetalning sker den 28 december
och för att få dina pengar då måste du har gjort en
fullständig begäran med eventuella bilagor senast
den 15 december 2016. 

Här lämnar du din begäran om ersättning

 

För dig som deltagit i en aktivitet där ersättnig

för förlorad arbetsförtjänt utgår, använd länken
nedan.

  • ersättning för förlorad arbetsförtjänst
  • milersättning
  • utlägg
  • resekostnader

Här begär du ersättning för förlorad arbetsförtjänst och tillhörande utlägg

BLANKETTER:


Sidan uppdaterades senast: 2016-02-02 16:04