Ordförande har ordet nr 2 2012

Välkommen till Socialdemokraterna i Jönköpings län Vår socialdemokratiska politik syftar till att skapa ett inkluderande samhälle där alla ska kunna vara med.

Det är din förmåga, dina ambitioner och dina behov som ska ge dig möjligheter att växa, inte din bakgrund eller hur mycket pengar du har. Vi ser bristerna i samhället och vi vill göra något åt dem. Sverige behöver framtidsvisioner. Vi Socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige! Vårt parti har en ny ordförande i Stefan Lövén, hans uppdrag är att lyfta jobbpolitiken. Med den stora arbetslöshet som också drabbat vårt län, behövs detta. När hjulen snurrar så kan också välfärden tryggas. Det behövs en stark och väl fungerade välfärd, sjukvård, skola, omsorg, klok planering och hållbar planering för samhällsutveckling och miljö. Utan detta kan inte livet och vardagen fungera.

Arbetet med vårt partis nionde partiprogram har påbörjats. Ett spännande och viktigt arbete. Du kan vara med, se http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Jonkopingslan/Media/Nyheter/Var-med-och-paverka/

Aktuella politiska frågor för vårt län är bland annat en väl fungerande hälso- och sjukvård (läs mer på denna sida under fliken ”landstinget”), kamp för att få pengar till upprustning och utbyggnad av vägar och järnvägen samt kamp för att få fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

Samtidigt som det är hög arbetslöshet så saknas utbildad arbetskraft, en tydlig strategi för att möta behov och efterfråga behövs! Valrörelsen har redan startat, medlet är att vinna valen 2014 för att kunna nå målet med att skapa ett rättvisare och jämlikare samhälle tack vare en solidarisk generell välfärd. Sverige kan mycket bättre än nu, vår kamp pågår för fullt.

Välkommen att vara med. Är du inte redan medlem – så bli!

Ulla Gradeen, ordförande