Vi måste höja våra röster för fred, rättvisa och frihet i hela världen

För Socialdemokratin är internationalismen en del av livsnerven. Kraven på frihet och rättvisa känner inga gränser. Arbetarrörelsen har alltid sett sig som en del i ett större, internationellt sammanhang.

Det som förenar oss människor är så oändligt mycket större än det som skiljer oss åt. Olof Palme menade att det är vår uppgift att göra livet så drägligt som möjligt för oss alla, den stund vi vandrar här på jorden.

Vi Socialdemokrater är tydliga i vår strategi i valrörelsen; det handlar om jobben och schyssta villkor på arbetsmarknaden. Det handlar om skolan och välfärden. Vi behöver en annan riktning för Sverige. Men vi kan också se att det behövs en annan politisk inriktning i internationella freds- och rättvisefrågor. Sverige är en del av världen och världen en del av Sverige.

Bilderna från Gaza är förfärande.  I konflikten mellan Israel och Hamas drabbas alltid de oskyldiga hårdast. Barn dödas mitt i sin lek. Med barnen dör också framtiden och hoppet om att hitta en fredlig lösning i området försvåras. Israels agerande går långt bortom rätten att försvara sig från Hamas missilattacker. Och att bomba FN-anläggningar, där människor söker skydd, är fullkomligt oacceptabelt. Världssamfundet måste rikta skarp kritik mot Israel och uppmana bägge parter till eldupphör. Hamas måste kritiseras för att de skjuter missiler in i Israel.

Det finns bara en väg framåt och det är att lägga ned vapnen och börja prata med varandra. Vi socialdemokrater vill se två erkända stater – Israel och Palestina – leva sida vid sida i fred och respekt för varandra. Ett led i denna process är att erkänna Palestina som stat.

Vi ska också driva kravet på bojkott av de varor som Israel producerar på ockuperad mark på Västbanken. Vi vill arbeta för att Hamas erkänner Israel och att Israel upphör med sin olagliga bosättningspolitik på Västbanken.

Situationen i Syrien och norra Irak är också alarmerande. Krig och förödelse drabbar så många oskyldiga människor med död och förödelse av egendom. Flyktingsituationen är förfärande. Under den senaste tiden har ju dessutom situationen för de kristna i området blivit akut mycket svårare. Vi får genom massmedia kunskap om att de hårdföra IS-styrkorna kräver att kristna antingen konverterar till islam, betalar höga böter eller lämnar landet, gör de inte det går de en säker död tillmötes. Världssamfundet kan inte tyst se på det som nu sker.

Det finns fler internationella exempel på att fred, frihet och rättvisa kränks. Det måste få oss att än högre höja våra röster för fred och försoning. Vi vill att Sveriges röst ska höras tydligt i internationella sammanhang för mänskliga rättigheter och som försvarare av folkrätt. En röst för frihet, jämlikhet, solidaritet och rättvisa – i Sverige men också i världen.

Carina Ödebrink, Ordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län

Thomas Strand, Ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län