Styrelsen för Tro och solidaritet (Broderskapsgruppen)

Anna Karin Slunge (ordförande)
Thomas Strand (vice ordförande)
Bo Ekström (sekreterare)
Inger Fröding (studieansvarig)
Kenneth Åberg
Robert Alkemark
Torbjörn Gunnarsson
Inger Strandlund (kassör)

Kontaktperson: Anna Karin Slunge