Styrelsen för Vaggeryds arbetarekommun

Kenth Williamsson (ordf)
Berry Lilja
Inger Strandlund
Carina Ödebrink
Anna Karin Slunge
Tommy Ottosson
Robert Alkemark

Ersättare
Patric Ahlberg
Per-Jonny Krohn
Anki Hallinder
Annelie Borgström
Maj-Britt Johansson

Studieledare  på 1 år
Christina Karlsson

Facklig ledare 1 år
Tommy Ottosson

Internationell ledare  på 1 år
Berry Lilja

Revisorer på 1 år
Bo Holst
Monica Sporrong

Revisorsersättare på 1 år
Gunilla Krohn