Partidistriktet

Jönköpings partidistrikt innefattar 13 arbetarekommuner och ett stort antal S-föreningar. Tillsammans arbetar vi för ett rättvist och jämlikt län med solidariska värderingar. Nedan finner du länkar till information som relevant för dig som är medlem i Socialdemokraterna och bor i Jönköpings län.