Revisorer

Nedan finns partidistriktets revisorer med ersättare listade.   

Ordinarie revisorer:

Sven Ebbesson, Jönköping
Doris Johansson, Gränna
Mari Karlsson, Jönköping

Ersättare

Stig Selin, Jönköping
Niklas Sigvardsson, Jönköping
Laila Bradling, Jönköping