Vård och omsorg framför sänkta skatter

Vi vill satsa på en fri sjukvård för barn och ungdomar upp till 20 år och förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi vill satsa på de svårast sjuka äldre. För dessa människor är vården och omsorgen extra viktig. Därför vill vi stärka läkarmedverkan i hemsjukvården och i de särskilda boendena.

Dessutom vill vi göra en ordentlig satsning på cancervården och skapa möjligheter för nya vårdmetoder och nya läkemedel.

För oss socialdemokrater och vänsterpartister är dessa områden viktiga att satsa resurser på. De berör många människor och många anställda. Föga överraskande röstades dock dessa prioriterade förslag ner av de borgerliga partierna under det senaste landstingsstyrelsemötet.

Den moderatstyrda alliansen är tydliga, de sätter sänkta skatter främst. Vi vill vara lika tydliga och säga, att välfärden går före sänkta skatter.

 

Anders Henriksson   Johnny Petersson
Landstingsråd (s)   Landstingsråd (v)

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-11 16:05