Världens bästa land att åldras i

Debattartikel om äldrepolitik


Världens bästa land att åldras i

På samma sätt som Sverige är världens bästa land att vara barn i ska vi vara världens bästa land att åldras i. För oss socialdemokrater är det viktigare att satsa nya miljarder på äldreomsorgen än stora skattesänkningar. Den som har arbetat hårt under i hela sitt liv har rätt att känna sig trygg som gammal. Det är vår generations plikt och moraliska skyldighet att se till att vi fixar det. Och omsorgen ska vara av världsklass.

Om man jämför Sverige med flera andra länder och tidigare generationer, kan vi se att allt fler äldre är aktiva och vid god vigör. Det är så vi själva drömmer om att ha det som pensionärer och det är så vi vill att våra föräldrar också ska ha det. Trots det är det många som är rädda för att bli gamla. Kommer det att finnas någon där för att hjälpa mig när jag blir sjuk, när jag känner mig ensam eller med allt det praktiska? Oron är befogad och vi ska ta den på allvar.

Man skulle kunna säga att vi har två grupper av äldre i Sverige idag, dels pigga äldre och dels sjuka äldre. Den första gruppen, aktiva äldre, blir också krassliga ibland och vill ha en bra vård och service. Slitna höfter, cancer och andra sjukdomar behandlas högre upp i åldrarna och när man är frisk igen kan man fortsätta njuta av livet. Den andra gruppen består av riktigt gamla som levt länge och lider av många sjukdomar samtidigt. Båda grupperna måste vi ta hand om på ett bra sätt.

Vi socialdemokrater har presenterat en nationell utvecklingsplan för att möta dessa två äldregrupper. Planen utgår från den generella välfärdens principer och är långsiktig. Låt oss berätta om något ur innehållet.

• Vi kommer att göra riktade satsningar för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka. Många multisjuka äldre behöver träffa flera olika läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Om samordningen brister minskar möjligheterna att få rätt hjälp. Ett exempel på detta är att många får mediciner, som i vissa fall motverkar varandra och försämrar hälsan.

• Vi vill stimulera byggandet av fler särskilda äldreboenden. De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge det går. Men den dagen när vård- och omsorgsbehoven blir stora, då ska man vara säker på att få en plats i ett särskilt boende. Därför vill vi öka antalet platser i särskilda boenden.

• Många blir väldigt ensamma när de blir gamla. Med stigande ålder glesnas det sociala nätverket ut. Vänner och bekanta blir sjuka eller dör. Man kanske har levt i en relation, men mannen eller frun har gått bort. Barnen bor i en annan kommun, långt borta. Vårt svar på det är en parbo-garanti så att makar inte behöver skiljas åt, bättre stöd till anhöriga, fler gemensamhetslokaler där äldre kan träffas. Det är roligt att duka för två någon gång.

• Slutligen satsar vi på personalen. Vi behöver visa de unga att ett arbete inom äldreomsorgen är intressant och utvecklingsbart. Därför ska vi satsa på nya utvecklingsmöjligheter för dem som idag arbetar inom äldreomsorgen. Vi anser att det är viktigt att satsa på de erfarna kvinnorna som har arbetat länge och som har breda kunskaper om omsorg att bygga vidare på. Den pågående kompetensstegen ger dessa kvinnor möjlighet att utvecklas och skaffa sig specialkompetens inom sitt yrke.

För oss socialdemokrater är det självklart: Vi tar ett solidariskt ansvar för varandra när vi blir gamla och sjuka. Det är inte tillfälligheter eller tjockleken på den egna plånboken som ska avgöra vilken trygghet vi ska ha. Vi socialdemokrater är beredda att satsa stora resurser för att göra Sverige till världens bästa land att åldras i.

Anders Henriksson (s)
Lena Segerberg (s)
Yvonne Hagberg (s)
 

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-11 16:08