Vet högeralliansen hur vanligt folk har det?

Snart har en månad gått sedan valdagen, sedan svenska folket beslutade att en borgerlig regering ska styra Sverige den kommande mandatperioden. Det lovades i valrörelsen att inga stora systemskiften skulle genomföras, att inga stora skattesänkningar var på gång, att allt socialdemokraterna lovade skulle de göra bättre. Framför allt ville moderaterna gärna få ut bilden av att de såg problemen, levde mitt i verkligheten och visste hur vanligt folk har det.

När regeringsförklaringen debatterades i den nyinredda kammaren återkom Reinfeldt flera gånger till just detta. Att han själv, de nya moderaterna och högeralliansen nu ska rätta till allt som är fel och som på olika sätt brister. Eftersom de vet hur vanligt folk har det, till skillnad från alla oss andra folkvalda…

Jo jag tackar, ja. Att ha barnflickor (svart eller vitt betalda) som tar hand om barnen eftersom föräldrarna arbetar och gör karriär är få människors vardag. Lika få är de som ser lite billigare städhjälp i hemmet som en väg till kvinnors frigörelse. Att strunta i arbetsgivaravgifter och 15 års TV-licens är knappast heller det vanliga människors vardag.

Att göra rätt för sig och få den lön man har att räcka till familjens alla behov är vanliga människors vardag. Att pussla med arbetstider för att hämta och lämna på förskolan är småbarnsföräldrars vardag. Att spara till semestern, inte till städhjälp, är vanliga människors vardag.

Det är inte lätt som småbarnsförälder att få tiden att räcka till. Det kan väl alla med små barn intyga. Men varken barnflickor eller vårdnadsbidrag löser problemet. Ett vårdnadsbidrag bidrar till kvinnors utsatthet på arbetsmarknaden, till kvinnors osjälvständighet och till ett cementerande av könsroller där kvinnor sköter hem och barn och männen försörjningen.

Även om jag står fast vid att vårdnadsbidrag är ett dåligt förslag så håller jag med om att en angelägen fråga är hur vi föräldrar får mer tid för våra barn. Utöver en generös föräldraförsäkring som är grunden handlar det om att få ett mänskligare arbetsliv som också tar tillvara småbarnsföräldrars intressen. Som till exempel viljan hos både mammor och pappor att kunna gå ner i arbetstid när barnen är små.

I det arbetet behöver vi starka fackföreningar. Istället förbereds systemskiftet på arbetsmarknaden med mer än dubblad a-kasseavgift, borttagen avdragsrätt för fackföreningsavgiften, sänkt a-kassa och försämrad arbetsrätt/anställningstrygghet. Att detta sammantaget försvagar fackens roll är den nya regeringen såklart helt medveten om, det är just därför de lägger förslagen.

Om högeralliansen hade minsta aning om hur vanligt folk har det skulle de aldrig prioritera att ta bort förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Då skulle de inte införa ”städhjälpsavdrag” för rika, minska vuxenutbildningen eller dubbla trafikförsäkringen. Sanningen är ju att de inte har en susning om hur vanligt folk har det, och det märks.

Lena Hallengren
Småbarnsmamma, och Riksdagsledamot (s) från Kalmar

Sidan uppdaterades senast: 2006-10-13 15:08